Fornuftig bruk av husdyrgjødsla har alltid vært viktig. Med fortsatt høye gjødselpriser er det viktigere enn noen gang. Fastmøkk fra småfe og fjørfe er rik på både fosfor og kalium, mens storfemøkk inneholder mindre. Talle fra disse inneholder relativt mindre fosfor og mer kalium fordi halm gjerne nyttes som strø. God fordeling av møkka ut fra behov, og på størst mulig areal, gir alltid rimeligst gjødselinnkjøp og best ressursutnytting uansett hvor mye mineralgjødsla koster. Det er bønder med fastgjødsel/talle i typiske eng-/husdyrdistrikt som har mest å tjene på dette. Der brukes møkka svært ofte bare på gjenleggsareal. Her bør det tenkes nytt. Vi siterer i denne sammenheng Charles Darwin - fritt oversatt: «Det er ikke de sterkeste eller de mest intelligente som overlever. Det er de som er mest tilpasningsdyktige til endringer!» Ta derfor grep om fastgjødsel-/tallebruken din.

UHELDIG ÅR I FJOR

I fjor anbefalte vi flere av dere å prøve fastmøkk oppå eng. Fjoråret ble dessverre ganske så spesielt, faktisk tørrere enn 2018. Svært snøfattig vinter gav lavt grunnvann. Så ble våren også nedbørfattig og i tillegg kald. Og jammen kom det sterk tørke seinere på sommeren også. Utnyttelsen av all gjødsel oppå eng ble delvis underoptimal. Næringsopptak og vekst ble sterkt
hemma. Effekten av husdyrgjødsel ble på grunn av mangel på nedbør for nedvasking og manglende nedbryting sterkest
redusert, og ekstra redusert hvis møkka ble hatt ut etter førsteslåtten. Hvis man i tillegg var forsiktig med mengde mineralgjødsel fikk man svi ekstra i 2022-sesongen. Vi håper og tror ikke nå på at vi får et like ille år i år. Det ser i alle fall ut til å bli en mer snørik vinter, og det borger for bra med vann i bakken til vårs.

NY SESONG GIR NYE MULIGHETER
Mineralgjødsla er fortsatt dyr, selv om den falt noe i pris ved nyttår. Om du aldri har prøvd fastmøkk oppå eng, eller om du prøvde i fjor og ikke lyktes -prøv likevel igjen i år på noe areal. Ett års erfaring er ikke nok. Og i år kan erfaringen bli helt ulik. Og faktorer rundt dette som du ikke var fornøyd med i fjor kan gjøres annerledes i år. Start derfor planlegging allerede nå for å få
spredd fastmøkk eller noe kompostert talle oppå eng på en god måte kommende vekstsesong.

193
Små mengder skal til per dekar. Studer innstillingsmuligheter og ulik fart til du får ut ønsket mengde. Lag deg egen spredetabell. Foto: Mari Hage Landsverk

TREG GJØDSEL – BRUK GODT MED «STARTGASS»

Vær klar over at bruk av fastgjødsel/talle gir lengre responstid fordi mye av næringen er mer komplekst bundet inn i massen. Det er mer en langtidsgjødsel som jorda nyter av over tid. Det trengs vann, varme og mikroliv for å bryte denne ned til små nok bestanddeler som planterøttene kan ta opp. Dette er grunnen til at det er bra å få ut møkka tidlig på våren. Har du den ut senere i sesongen sparer du mindre gjødsel (vårgjødslingen er hos de fleste størst) og frigjøringen kommer kanskje for sent til å kunne nyttes godt og næringen kan da i verste fall vaskes ut. Husk at god kalktilstand er viktig for mikrolivet og dermed næringsfrigjøring. Nedbryting av strø krever dessuten noe nitrogen. Regn derfor med at utfra de nevnte forhold er det relativt lite lettilgjenglig N til førsteslåtten. Vær derfor raus med lettløselig nitrogen i form av mineralgjødsel til denne enga tidlig på våren. Ta også med litt lettilgjengelig fosfor og kalium som en startpakke. Dette gjelder spesielt på areal i dal- og fjellstrøka (kald vår) og areal med lave jordanalyser. Beregn heller at du får stor nytte av næringa i møkka seinere i sesongen og reduser heller på mineralgjødsla da. Dette gjelder også for dere som har rein møkk, da mye av nitrogenet også i den er i organisk «treg» form.

SLIK PLANLEGGER DU BRUK AV TALLE OG FASTGJØDSEL PÅ ENG

Markdagene er gjennomført med støtte fra: Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - Oslo og Viken og Klima og miljøprogrammet i Vestfold og Telemark.

Logo statsforvalter VT Viken fylke