Artikkelen ble først publisert i medlemsbladet grønt i fokus nr. 2 2021.

Ved tørkeperioder og høye temperaturer vil maisplantene trives. En grovfôrprodusent får dermed flere bein å stå på når det gjelder å fremskaffe mat til drøvtyggerne. Maisarealene har ligget stabilt på rundt 4000 dekar rundt Oslofjorden. Tørrstoffavlingene ligger på over 1000 kg tørrstoff per daa, men kvaliteten kan variere mellom år og vekstsesong. Den største begrensende faktoren for maisdyrkning er frost. Maisen tåler dårlig frost, og vi er helt avhengig av plussgrader gjennom hele sesongen for at maisen skal gå frem til modning. Fotosyntesen hos C4-planter går svært sakte ved temperaturer under 10 grader. Vi kan beregne mulighetene maisen har til å gå til modning, ved bruk av maisvarmeenheter.

Ontario heat units

Maisvarmeenheter (MVE) beregnes etter formelen for Onatrio Heat Units.

Tenk tørrstoff

Konvensjonell jordarbeiding gir ofte best resultat. Maisen er følsom for lave temperaturer og ved vårpløying får vi økt temperaturen i såsjiktet. Sådybde i et fast såbed er 4- 6 cm (>6 cm under tørre forhold). Såmengde er fra 8000 planter/daa for senere sorter (FAO 200) til 10 000 planter/daa for tidligere sorter (FAO 150). For å få god ensilasje bør man velge en sort som oppnår 30- 35 % TS før første frostnatt.

År etter år

For å oppnå høy avling er det viktig å velge skifter som er godt drenert, har normal pH (6,0- 6,5) og god næringstilgang. Maisen krever en jordtemperatur på minimum 8-10 grader ved såing, og optimal lufttemperatur for maisdyrking ligger mellom 25 og 32 grader. Skifter som heller mot sør-sørvest vil derfor være mest gunstig. Maisen trives godt på samme skifte år etter år, og vi ser gjerne en liten økning i avlingen i år nummer to. Men enkelte ugrasarter kan lett få for stor utbredelse hvis vi dyrker mais på det samme skifte over lang tid. Dette gjelder for eksempel svartsøtvier og tunbalderbrå.

20190814 104013317 i OS
I 2018 opplevde flere at mais gav store og gode avlinger til tross for varme og tørre forhold. Foto: Julie Wiik

Møkk er topp

Mais reagerer like bra på både mineral- og organisk gjødsel, men noe gjødsel bør være tilgjengelig fra start. Maisen trenger særlig fosfor tidlig, og behovet er størst i tidlig i utviklinga ved oppspiring. Fosfor er dårlig bevegelig i jorden og må derfor tilsettes nær røttene ved gjødsling (såmaskiner som legger gjødsel og såkorn i samme labb har gitt gode resultater).

Maisen utnytter hovedsakelig nitrogenet fra juni og ut august, det betyr at vi får god utnyttelse av husdyrmøkk i denne kulturen.

Anbefalt gjødslingsnivå ligger generelt på 15 kg nitrogen, 3- 4 kg fosfor og 15 kg kalium per dekar, men det er viktig med korreksjoner i forhold til forgrøde og ettervirkning av fjorårets vekst og husdyrgjødsel. For mye nitrogen kan gi flere sideskudd og seinere modning, noe som ikke er ønskelig da 2/3 av næringen ligger i kolben ved høsting. Vår dyrking av mais er så langt nord, at vi ikke alltid får moden helsæd av maisen. Derfor er det viktig å ikke utsette modninga ytterligere med for kraftig gjødsling.

Vannbehov per år er 600- 700 mm, men maisen utnytter nedbør veldig bra på grunn av bladenes plassering. Behovet for vann øker når planten vokser, og det største behovet for vann er på tidspunktet for blomstring og begynnelsen på utvikling av korn.

Fôrmais i fôrrasjonen

Fôrmais gir kraftfôr og grovfôr i ett som er lett å ensilere på grunn av:

Avlingsresultater av to sortsforsøk med fôrmais

Tabellen viser avlingsresultater fra to sortsforsøk med fôrmais i 2020. Vekstsesongen 2020 et bra maisår. Tørrstoffprosenten viser at det ikke var mange sorter som kom opp i optimal tørrstoffprosent over 30 %.

Kg tørrstoff/dekar Relativ avling Tørrstoff %
Emmerson 1746 107 % 31 %
Activate 1331 81 % 30 %
Trooper 1456 89 % 29 %
Glory 1766 108 % 30 %
Prospect Starcover 1633 100 % 28 %
Ambition 1848 113 % 30 %
Gema 1497 91 % 30 %
Resolute 1589 97 % 27 %
Reason 1741 106 % 30 %
Prospect 1754 107 % 28 %
Pinnacle 1486 91 % 29 %
KWS Avitus 1822 111 % 30 %
KWS Autens 1794 110 % 28 %
KWS Sandins 1828 112 % 27 %
KWS Sergio 1493 91 % 28 %
KWS Cito 1489 91 % 30 %
Function 1624 99 % 28 %
LZM 83 1848 113 % 28 %
LZM 87 (Faith) 1793 110 % 28 %
LZM 89 1837 112 % 29 %
NMB15 1495 91 % 32 %
Fortains 1139 70 % 28 %
Gjennomsnitt 1637 100,00