Slipp dyra ut i små puljer slik at sau og lam finner sammen. Prøv og unngå å slipp sau rett fra fjøset om det regner, det er fint for lamma og komme ut i en ny stor verden med oppholdsvær første dagen. Ikke gløm snyltebehandling!

Prioriter og få ut tynne søyer og søyer med mange lam. Plasser svake dyr på beitene der en har best oversikt slik at en raskt oppdager eventuelt sjuke dyr.

Tenk på at mikrobene i vomma til sauen trenger tid til å tilpasse seg en ny diett. Gjør en ikke det kan det fort oppstå ubalanse i vomma som vil svekke søyas helse og mjølkeproduksjon. Ideelt sett bør en derfor gi søyene tilgang på et mer fiberrikt grovfôr de første dagene for å regulere vomma. I tillegg bør kraftfôrmengden gradvis reduseres.

Bruk saltslikkestein på beitene. Plasser steinene for å styre sau og lam til utkantene av beitene. De fleste beiteplanter inneholder mindre NaCl enn sauens behov, bortsett fra helt ute ved sjøen. Mangel kan gi redusert appetitt, nedsatt melkeproduksjon og dermed tilvekst. Dei fleste fjellbeitene har ikke saltslikkesteiner slik at det er viktig at lagrene av salt er fulle før heiesending.