Må gjøres

Ring nærmeste kalkentreprenør straks. Det ser ekstremt sjelden vi opplever at gammel utgått eng har høy nok pH. Har du jordprøver kan du se på disse, eventuelt ring NLR-rådgiveren din. Denne sitter som regel på jordprøver for lang tid tilbake. Få kjørt på ca 350 kg kalk pr dekar, før graset blir så høgt at kalken kan blande seg inn i slåttegraset og ødelegge pH-senkinga under ensileringa. Kalking med entreprenør er ofte mer lønnsomt enn å kjøre kalken ut selv. Godt oppkalka gammeleng vil etter hvert inneholde mer yterike grasarter, og gi mer avling. Det vil da også være lettere å heve pH i hele jordprofilet når man i fremtiden skal pløye arealet.

Ring nærmeste sprøyteentreprenør om situasjonen er som på bildet. Ved slike ugrasmengder er manuell bekjemping håpløs på større arealer. Får man en sprøyteentreprenør til å kjøre over arealet, kan man kommer ovenpå. Da har man mindre mengder å bekjempe, og det vil være mulig å holde ugraset i sjakk med manuell bekjemping eller bruk av ryggsprøyte på enkeltplanter. Har man god tid og utstyr, kan man gjerne gjøre sprøytinga selv.

Bør gjøres

Grøfting er arbeidskrevende og kostbart. Systematisk grøfting av leigeareal kan være vanskelig å forsvare økonomisk, men reparasjon av punkter må uansett gjøres. Husk at overflategrøfter på oppsida eller langs enga er svært viktige. Å leige inn en maskin til å renske opp i disse er et billig tiltak, og krever mindre innsats av en selv i ei travel tid.

Kan gjøres

Isåing av raigras direkte i grassvoren er et litt lottopreget tiltak. Innimellom får vi godt tilslag, andre ganger er pengene og innsatsen bortkasta. Ønsker man å prøve isåing, bør man ha kontroll på pH og drenering. Ugrassprøyting omtrent samtidig med isåing kan ofte hemme eksisterende gras litt, slik at man øker oddsen for at raigrasspirene klarer konkurransen.

Burde vært gjort

Slikt areal bør egentlig pløyes og fornyes på tradisjonell måte. Tiltakene over bør vurderes til man får arealet inn i rotasjon med resten av arealene, med regelmessig fornying.