Fôrkvalitet

Vekstsesongen 2018 har bydd på mange bekymringer, og selv om vi er godt inne i innefôringssesongen nå, kan det fortsatt oppstå nye bekymringer. Er du sikker på at du har nok grovfôr til hele innefôringssesongen? Og hvordan er kvaliteten?

Mange fikk tatt en tidlig første slått i år, men til tross for tidlig slått og høy energikonsentrasjon viser fôranalysene at fordøyeligheten er lav. Dette skyldes høy andel ufordøyelig fiber, som er en naturlig «reaksjon» hos planten ved tørkestress. I tillegg til dette er innholdet av fordøyelig fiber lav, det vil si at man må passe på at det blir nok fiber i rasjonen. Dette kan løses med tilleggfôring av f.eks halm. På den andre siden er det mange som nå fôrer med frøhøy og ubehandlet halm. Disse fôrslagene har så å si ingen protein og så mye ufordøyelig fiber at det er fare for forstoppelse, derfor er det nødvendig med noe ekstra tilførsel av både energi og protein for å holde vommikrobene i gang. Da enten via et næringsrikt grovfôr hvis man har det, eller kraftfôr. Aktuelle kraftfôr er f.eks Ammeku konsentrat fra FKRA eller Byggrøpp fra Fiskå. Disse dekker kuas protein-, mineral- og vitaminbehov.

Grovfôrerstattere

Dersom man har for lite grovfôr til å dekke kuas energi- og proteinbehov er det mulig å redusere grovfôrtildelingen med inntil 50 %, mer er ikke å anbefale fordi vomma trenger grovfôret til å fungere optimalt. Det resterende energi- og proteinbehovet kan så erstattes med kraftfôr, og da f.eks Formel fiber grovfôrmangel fra FKRA eller Fibermix fra Fiskå. Andelen kraftfôr blir såpass liten at kua fortsatt har mulighet til å ta opp store mengder grovfôr, derfor må man fysisk begrense tilgangen på grovfôr. Dersom du kun har "råd" til å gi kuene 6 kg halm per dag, så er det det de får, pluss kraftfôr. Dette kan skape litt uro og misnøye i fjøset, men man må prøve seg litt fram og se hvordan man klarer å få det til å fungere.

Fôrprøver og fôrplan

Selv om vi er godt inne i innefôringssesongen og du fortsatt ikke har helt overrsikten over hvor mye fôr du har, kan vi hjelpe deg. Det kan være veldig lurt å ta et par fôrprøver for å få en oversikt over hva rundballene inneholder, samtidig som hvis man veier ballene får vi et godt bilde av hvor mye fôr man disponerer. Deretter kan vi sette opp en fôrplan med hvordan du best kan fordele det fôret du har. Nå gjennom vinteren bør man bruke det minst næringsrike fôret man har. Behovet for energi til drektighet er størst de siste 8-10 ukene, men det er også her man må passe på at kalven ikke blir for stor for å unngå kalvingsvansker. etter kalving øker behovet ytterligere på grunn av melkeproduksjon og her bør man ta i bruk det beste fôret man har, og eventuelt tilleggsfôre ved behov.

Følg med på dyra

Som en ekstra sikkerhet for at denne innefôringssesongen skal gå bra, anbefaler vi å bruke litt ekstra tid i fjøset og følg med på dyra. Se på avføringen om den er fast nok eventuelt for fast. Følg med på holdet. Se på dyra om de ser tilfredse ut. Sjekk også at dyra får nok vann!

Ønsker du å diskutere opplegget ditt er vi mer en villige til å være diskusjonspartnere.

ADVARSEL MOT ENSIDIG FÔRING MED UBEHANDLET HALM OG FRØHØY

Halmballer08
Halmballer