For alle, men særlig for de som mangler fôr vil slutten av denne sesongen ha stor betydning. Da gjelder det å gjøre riktig nå de siste dagene i denne måneden.

For de uten raigras er det seint nå å gjødsle til enda en slått, i hvert fall dersom enga akkurat er slått . Raigras må ha en slått til for å unngå snømugg og vinterutgang. Det som kan være aktuelt for svært mange i år er å gjødsle opp igjen for beite nå. Ei gjødsling i beite bør gjerne ikke gjøres seinere enn i månedsskiftet. En aktuell gjødselmengde til beiter nå i slutten av måneden, er ca 3 kg N. Dette tilsvarer drøyt 10 kg 27-0-0, eller ca 15 kg 22-0-12 med Selen. På beiter vil det i tillegg være viktig å pusse for å få en god restart på veksten. Alt en kan gjøre for å holde god vekst i beitene vil være viktig i år, og særlig de for de som har lite fôr.

Der det er brukt store mengder husdyrgjødsel vil det ofte være tilstrekkelig å gi nitrogengjødsel i form av CAN eller Opti NS. Det er også en klar fordel prismessig å bruke denne gjødsla. Ellers vil det være 22-0-12 med selen og 25-2-6 som vil være aktuelle gjødselslag.

På eng der du har brukt husdyrgjødsel gjennom hele sesongen kan det også være aktuelt å bruke kalksalpeter. Kalksalpeter har all nitrogen i form av nitrat, og nitrat er raskt plantetilgjengelig. Det er et poeng nå når det er lite igjen av sesongen. En aktuell mengde til beiter vil være knapt 20 kg kalksalpeter for å gi 3 kg N.

Husdyrgjødsel nå er ikke særlig aktuelt, da utnyttelsen vil bli dårlig og mye av virkninga vil være etter vekstsesongen.

De som har venta et par uker med å gjødsle opp til en tredjeslått kan gjerne bruke omtrent samme mengde gjødsel som ved beitegjødslinga. Det er i utgangspunktet viktig å komme i gang med gjødsling umiddelbart etter slått, men for de som ikke har gjort det vil det fortsatt være aktuelt å høste avling et stykke uti september.

Nedbør og temperaturforhold ser ut til å være optimal nå mot slutten av august. Dette gir godt håp om en god grovfôrhøst.

Eng 3 uker etter slatt
Det er fortsatt håp om en god grovfôrhøst!