Pussing virker bare på noe ugras

Pussing av gjenlegg kan være aktuelt, men er mest effektivt mot ugras med høyt vekstpunkt og virker dårlig mot høymole, vassarve, linbendel og pengeurt.

Luking av høymole i rotlausuka

Høymoleplantene som kommer fra rotbiter av gamle planter (store planter allerede igjenleggsåret) vil ikke bli borte med ugrassprøyting i gjenlegg og bør lukes! Luk vekk ugraset mens problemet ennå er overkommelig. Tiden rundt Sankt Hans er rotlausuka. Da er roten minst og lettest å få med opp.

Velg middel i forhold til ugrasbestand

Se over gjenlegget når graset begynner å spire og vurder om sprøyting er nødvendig. Sprøyt helst når ugraset har 2-4 blad og kløveren har minst ett trekoblet blad i tillegg til spadebladet. Valg av middel avhenger av type ugras som dominerer.

Aktuelle midler

Gjenlegg uten kløver, med eller uten korn som dekkvekst(allsidig ugrasflora)

- Ariane S, 200-300 ml. God mot frøplanter av høymole ved full dose. Temp. må være over 12 grader for å gi god virkning. Kr 34 – 42,-

- Starane XL/Cleave, 80 ml. Med eller uten korn som dekkvekst. 16,-

- Primma Star, 0,5 g + klebemiddel. Engsvingel kan hemmes/tynnes. Svak mot frøplante av høymole. 7,-

- Primma Star 0,5 g + Metaxon/MCPA/Agroxone 50 ml + klebemiddel. 15,-

- Primma Star 0,3 g + Starane XL/Cleave 80 ml + klebemiddel. 19 ,-

- Primma Star 0,5 g + Tomahawk 60 ml + klebemiddel. 19,-

Gjenlegg med kløver, med eller uten korn som dekkvekst

- Trimmer SX /Express SX 0,75 g + Metaxon/MCPA/Agroxone 50 ml. Tofrøblada ugras. Engsvingel og rødkløver kan hemmes/tynnes. 17 ,-

- Gratil WG 2-3 g + Metaxon/MCPA/Agroxone 50 ml. Tofrøblada ugras. Mer effektiv mot høymole(frøplanter). 36-44,-

- Basagran SG 85 g + Metaxon/MCPA/Agroxone 35 ml. Tofrøblada ugras. 114,-

- Trimmer SX/express SX 0,4 g + Metaxon/MCPA/Agroxone 50 ml + Gratil 1 g. Tofrøblada ugras. 27,-

- Metaxon/MCPA/Agroxone 75-100 ml. Meldestokk/Korsblomstra ugras. Kløver må være godt etablert med minimum 1 kløverblad. 16-20 ,-

Vær obs på at de ulike midlene har forskjellige virkeområde. Sjekk valg av middel mot ugrasbestanden. Drøft gjerne med din rådgiver hva som er mest aktuelt i forhold til din ugrasflora. Gratil er noe mer skånsom mot kløveren enn Trimmer og har litt bedre effekt mot høymole. Ariane S er kun aktuelt i gjenlegg uten kløver, og er dessuten eneste godkjente middel for sprøyting i ettårig raigras.

Husk forebyggende og mekaniske tiltak

Sørg for god jordstruktur og kalktilstand. Dette sikrer en rask og god etablering av graset og gir dårligere vekstforhold for enkelte ugrasarter. Unngå at ugras sprer seg fra kantsonene. Unngå gjødsling av kantene, og slå dem minst to ganger per sesong.