For det første er det viktig å nevne at det som skal til for å få ei vellykka isåing, langt på vei er de samme forhold som må til for å få til ei god etablering i et vanlig gjenlegg. Bl.a. annet vil grøftetilstand, pH, nedbørsforhold/tørke, jordkontakt for frøet, jordtype, tromling, gjødsling m.v. være avgjørende for resultatet. Derfor kan også resultatet av isåing variere mye mellom åra med ellers lik metodikk og frøbruk.

Tidlig såing

Så fort jorda er lagelig å kjøre på, kan du begynne med isåing. Det gjelder å få frøa så fort som mulig i jorda, slik at de kan få god tid til å etablere seg før det andre graset blir høyt og kan konkurrere ut de små spirene. Samtidig er det også en fordel å kjøre på det etablerte graset før det er kommet for langt.

Jordkontakt og fukt

For at et frø skal spire er det helt essensielt med god jordkontakt, derfor må jorda rotes litt opp slik at frøet får kontakt med jord når det blir sådd og ikke blir liggende oppå grassvoren eller i bladverket på det etablerte graset. Tromling etter såing er også nødvendig for å sikre at frøet får kontakt med jord, samt at det blir "pakket inn" i jorda og kan hente fukt fra jorda. Det må nemlig også vært godt med fukt for at frøet skal spire. Blir det en tørkeperiode etter såing vil gjerne frøet spire, men så tørker spirene ut og dør.

Hvilken grasart skal man velge?

Raigras er en aggressiv grasart som etablerer seg rimelig rask og er dermed mest aktuell for isåing, men det finnes tre ulike typer raigras.

Ettårig raigras (Westerwolds): Overvintrer ikke og brukes hovedsakelig der man ønsker å forlenge enga med kun 1 år. Eventuelt må man så i påfølgende år.

Toårig raigras (Italiensk): Kan overvintre ved svært milde vintre, men går som regel ut i løpet av vinteren. Har kun bladvekst i første år, og er dermed mest aktuell i beite.

Flerårig raigras (Engelsk): Overvintrer stort sett langs kysten og opp til ca. 100-150moh. Man må vurdere overvintringa påfølgende vår, men med god etablering er det ikke nødvendig med nye tiltak.

Rett såmengde

Ved bruk av raigras har vi i forsøk fått avlingsøkning ved å bruke 1-2,5 kg, men vi anbefaler å bruke inntil full såmengde 4kg/daa avhengig av hvor tynn enga er og hva slags utstyr du bruker for å få et sikkert resultat. Ved utstyr tilpasset isåing kan du redusere såmengden noen kontra hvis du bruker alminnelig såmaskin eller sveiver/kaster ut frø.

Hva slags utstyr må jeg ha?

Det er ikke viktig hva slags utstyr som brukes til å uføre arbeidsoperasjonen. Det viktige er at frøet får jordkontakt, og at det skjer en påfølgende tromling. Det vil også være optimalt med at husdyrgjødsla blir spredt rett etter isåinga.

For de som har investert i utstyr til isåing er det forbundet med relativt lave kostnader å gjøre denne arbeidsoperasjonen. Det er gjort beregninger som viser at en under gitte forutsetninger må man ha en avlingsøkning på ca 28-55 Fem/daa for å forsvare isåing. Dette bør være mulig å oppnå gjennom god agronomi, riktig frøvalg og riktig maskinteknikk.