Det var vært en utfordrende sesong slåttemessig, men høymole, vassarve, lyssiv og anna ugras liker det vått og kaldt og har økt i omfang også denne sommeren. Du kan fortsatt gjøre en innsats for å stoppe den uheldige utviklingen med effektive tiltak i eng og beite.

Det er mange kjemiske plantevernmiddel som har god effekt på høymole i eng og beite. Når det gjelder middelet Flurostar, har tiden dessverre gått ut for i år, den har nemlig 31. juli som siste lovlige dato for bruk. Tomahawk kan brukes ut august. Du trenger ikke fortvile av den grunn, for det er fortsatt mange andre gode midler igjen å velge mellom. Selv om datoen ikke er en begrensning for bruken av et annet middel, kan lave temperaturer sette ned effekten av sprøytingen. Du bør derfor, så fort det har kommet opp en god rosett av det ugraset du ønsker å bli kvitt, satse på sprøyting. Faller lufttemperaturen til under 10 -12°C er det mange av midlene som får redusert virking. Starane XL/Cleave virker godt helt ned mot 5°C og lavdosemidlene er lite temperaturavhengig, men også for disse midlene gjelder det at ugrasplantene fortsatt må være i god vekst skal en få ønsket effekt.

Er det hovedsakelig høymole du skal sprøyte mot, kan du for eksempel velge et av lavdosemidlene Harmony 50 SX eller Gratil. Velger du å bruke et av disse midlene alene må du tilsette klebemiddel, Biowet eller Mero. Har du noe hundekjeks du vil ta i samme slengen som høymole, bør du velge Harmony 50 SX. Lyssiv kan det også være aktuelt å sprøyte mot om høsten. Best effekt får du på gjenvekst etter slått eller beitepussing. I år tok Felleskjøpet inn middelet Duplosan Super. Dette middelet kan brukes med dosering 400 ml/daa og er det middelet vi har størst tro på når det gjelder virkning mot lyssiv. Duplosan Super virker også godt mot høymole, krypsoleie, løvetann, brennesle og vassarve, men vær obs på at behandlingsfristen er 21 dager for beitedyr. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkingen.

Ønsker du nybegynnerkurs om ugras og ugrasbekjemping? Det finner du her

Flurostar Stopp