Landbruket har mange økosystemtjenester som er lett å glemme, men som er utrolig viktig for oss som produserer mat og for storsamfunnet. Behovet for jorda til å absorbere og filtrere store mengder vann ved kraftig nedbør øker med endret klima. Binding av karbon via fotosyntesen kan bidra til å redusere mengde karbon i lufta. Og det å gi mulighet til at dyr- og plantelivet som både er direkte og indirekte knyttet til landbruket får best mulig levekår er noen av de viktigste tiltakene landbruket kan bidra med.

En metode for å bidra til at landbruket forbedrer og opprettholder sine økosystemtjenester er å dyrke etter Karbon Agro/Conservation Agriculture prinsippene. I dette driftssystemet ønsker en å redusere jordarbeidingen, ha plantedekke på jordet hele året og å ha et variert vektskifte. Disse tre prinsippene vil kunne bygge opp både struktur og organisk materiale i jorda di, slik at den kan takle endret klima, samtidig som den gir gode avlinger. Prinsippene er like over hele verden, men utføringen er lokalt tilpasset. Driftsmetoden krever kunnskap fra bonden, samtidig som er ser muligheter og løsninger på utfordringene som dukker opp. Det er i kornproduksjonen denne driftsformen har blitt praktisert mest her til lands, med gode erfaringer. I grovfôrproduksjon er det flere produsenter som prøver seg fram med de tre prinsippene. Det som er gøy med dette systemet er at det kan være ulike løsninger på de ulike skiftene, alt ettersom hva som er utfordringene. I enga kan en løsning på variert vekstskifte være å ha en artsrik eng, med flere gras, kløver- og urtearter. Kan engas levetid forlenges ved å direkteså i den? Da vil hyppigheten av jordarbeidingen reduseres. I grønnsaks- og potetproduksjonen vil det være større utfordringer med å følge de tre prinsippene, men med tiltak som fangvekster, vurdere å droppe den jordarbeidingen du gjør «for å være sikker» samtidig som du har gode tiltak de årene du eks. har korn som vekstskifte, er noen steg i riktig retning. Det finnes ingen fasitsvar som passer alle, så her er det bare å være kreativ og se mulighetene. Det er både gøy og krevende å jobbe som rådgiver for produsenter som utfordrer deg på vedtatte sannheter, og sammen finne løsningene for framtidens driftsmetode!