Gjødselmengder

Maksimale tilrådde husdyrgjødselmengder til ulike kulturer, tonn gjødsel per dekar og år.

Vekst

Storfe

Gris

Sau

Fjørfe

Pelsdyr

Vårgjenlegg

Høstgjenlegg

1.års eng

Eng

Beite

Raigras

Rotvekster

6

2

(2+1,5)

3+2

2

7

7

5

2


2,5+1,5

1,5

6

6

5

2


2,5+1,5

1,5

6

6

31+0,5

1,5

3

3

3

2


1+1

2

3

3

Korn

3

2

1,5

Potet

2

1,5
Ammoniakktap fra husdyrgjødsel

Tap av ammoniakk fra storfeblautgjødsel ved ulike spredeforhold, og ulik tid før nedmolding i åker og på overflate eng.

Spredeforhold

Umiddelbart

Innen 2 t

Innen 6 t

Innen 12 t

Innen 18 t

Over 18 t

Overflate eng

Gode

0%

10,5%

17,5%

28%

35%

45,5%

35,5%

Middels

0%

15%

25%

40%

50%

65%

47,5%

Dårlige

0%

19,5%

32,5%

52%

65%

84,5%

58,6%
Næringsinnhold og gjødselvirkning

Gjødselvirkning av ett tonn husdyrgjødsel. Middels spredeforhold, nedmolding innen 12 timer i åker. NB! Det er stor variasjon i tørrstoffinnhold, og det betyr mye for virkningen.

Type husdyrgjødsel

Tørrstoff

På åker

På eng

%

N

P

K

N

Storfe

Blautgjødsel

6

2,1

0,53

4,2

1,5

Gylle 1:1

3,5

1,1

0,35

1,8

1,0

Land

2

5

0

6

4,2

Halmtalle

30

1

0,9

4

0,9

Gris

Blautgjødsel

8

3,7

1,7

2,6

2,6

Sau

Spaltegolv

12

3,2

1,13

6,3

2,1

Talle

28

1,9

1,3

7,5

1,7

Fjørfe

Høns, tørr

50

7,2

8,1

10,3

10,4

Kylling, m/flis

75

4,4

11

11

14,2

Pelsdyr

Blårev

25

6,5

10

3

5,6

Silopressaft

4

1,3

0,5

4

1,0

Kilde: Gjødslingsplanleggingsprogrammet Skifteplan, versjon 2.77