Agronomien er hjørnesteinen

Har du god agronomi på bunnlinja løser du en del av klimautfordringen allerede der. Er kalking, drenering, optimal gjødsling og valg av rett såfrøblanding på plass i tillegg til slåttetidspunkt og du tar store avlinger, er mye gjort. Dette gir god agronomi, som igjen gir et lavere klimagassutslipp.

Betydningen av økt grovfôrkvalitet

Vi så på grovfôrkvaliteten i dette prosjektet og de fleste deltakerne hadde god kvalitet på grovfôret sitt. De hadde også et bevisst forhold til ønsket kvalitet på fôret. Dette gjenspeiler seg i næringsbalansen*, som viser god nitrogeneffektivitet på de fleste brukene. Vi kan også se det samme i klimakalkulatoren; lave utslipp på metan. Inneholder grovfôret mye fiber på grunn av for eksempel seint slåttetidspunkt, vil kjøttfe produsere mer metan sammenligna med et mindre fiberrikt (og dermed mer lettfordøyelig) grovfôr. Et grovfôr av god kvalitet med tilstrekkelig mengde protein vil også gjøre at forbruket av kraftfôr kan reduseres. Det kan også bruke mer norsk korn i kraftfôret, som gir et mer moderat proteininnhold.

Høstetidspunkt har mye å si

For produsenter styres grovfôrkvaliteten hovedsakelig gjennom valg av høstetidspunkt. Grovfôrkvaliteten kan påvirke klimagassutslippene på to måter. For det første påvirker fordøyeligheten på grovfôret metanutslippet fra vomgjæring og gjødsel. Høy fordøyelighet gir lavere metangassproduksjon i vomma, enn fôr med lavere fordøyelighet. For det andre påvirkes produktiviteten ved at den øker. Dermed fordeles utslippene på flere kilo produserte produkt, i tillegg til at det trengs færre dyr for å produsere samme mengde produkt.

Penger i godt grovfôr

Beregninger som vi har gjort viser at forskjellen på høy og lav fôrenhetskonsentrasjon i grovfôret til slakteokser kan dreie seg om flere tusen kroner i sparte kraftfôrkostnader. Beregningene er gjort for kraftfôrforbruket ved framfôring av okser på grovfôr med høy og lav fôrenhetslonstentrasjon. I regnestykket er det tatt utgangspunkt i okser som blir slaktemoden ved 17 måneders alder, og det er gjort beregninger på kraftfôret Formel Linnea Biff, med innkjøpspris for bulk i oktober 2023.

Kraftfor til artikkel stein

Tips og råd sett med økonomi og klimabriller.

  • Økt grovfôrkvalitet reduserer klimagassutslipp pr kilo produsert storfekjøtt, og er samtidig en besparelse i kraftforbruket
  • Det er et betydelig potensial i å øke effektiviteten i storfekjøttproduksjonen, samt å øke grovfôrkvaliteten ved å gjøre gode agronomiske tiltak
  • Forsøk viser at økt storfekjøttproduksjon per dyr reduserte klimagassutslippene per kg slakt med 14 prosent for kjøtt fra ammeku

*Næringsbalanse