Gjødslingsstrategi i høstkorn

Hør rådgiveren fortelle om sine anbefalinger for årets høstkornsesong.

Mange er ivrige etter å komme i gang med arbeidet på åkeren. For en del vil gjødsling av høstkornet være den første oppgaven. I følge Harald Solberg, kornrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet, har man lite å vinne på å være alt for tidlig ute med gjødslinga.

– Å forhaste seg med gjødslinga i mars måned har ingen hensikt. Mars er en vintermåned, og spesielt i Innlandet. Vår anbefaling er i hovedsak å vente med gjødslinga til vanlig vårgjødslingstidspunkt, som er i midten av april, sier Solberg.

Dersom du allikevel vil ut og kjøre nå, har rådgiveren en oppfordring om å holde igjen på mengden gjødsel som spres.

– Begrens deg til 4-5 kg nitrogen per dekar, og kjør resten av planlagt vårgjødslingsmengde på normalt gjødslingstidspunkt, sier Solberg.

Skjermbilde 2020 11 26 kl 10 53 48
Figur 1: Avling, antall skudd per kvadratmeter og antall aks per kvadratmeter ved ulik gjødslingsstrategi i høsthvete i 2000-2002. Forsøkene er gruppert etter skuddantallet ved telling cirka 14 dager etter normalgjødslingstidspunktet.

God overvintring

Etter en rundtur i Innlandet, kan Harald Solberg rapportere om svært god overvintring av kornet som ble sådd i fjor høst.

– I vårt område er det nær 100 prosent overvintring, og det tegner bra for sesongen, sier han.

Selv om mange opplevde isdekke på åkeren, tror ikke rådgiveren at dette har hatt særlig stor innvirking på overvintringa.

– Perioden med isdekke var kort, samtidig som det var svært lave temperaturer. Dermed var det liten eller ingen aktivitet i plantene. Dermed ser det så langt ut til at dette har gått veldig bra for de aller fleste, sier Harald Solberg.

Rett gjødselstrategi for mathvete

For høsthvetesorter som skal dyrkes til mathvete, beskriver rådgiveren tre gjødslingstidspunkt som riktig.

– Vår anbefaling er å følge den oppsatte gjødslingsplanen. Her er det i de fleste planer satt opp 7-8 kg nitrogen i form av fullgjødsel på våren, etterfulgt av ei gjødsling rett før begynnende strekning og ei avsluttende proteingjødsling i skytinga, forklarer Solberg.

Spesielt peker han på gjødslinga ved begynnende strekning som viktig.

– På dette tidspunktet har plantene et stort næringsopptak. Da er det essensielt at det er næring til stede. Dermed kan vi ikke være for sene med gjødslinga på dette tidspunktet. Næringa må være på plass når plantene skal begynne sitt opptak, forklarer Solberg.

Skjermbilde 2020 11 26 kl 10 56 18
Plantene har et stort næringsopptak i strekningsveksten. Derfor er det viktig å være tidsnok ute med gjødslinga i denne fasen. Tidlig vårgjødsling har derimot liten innvirkning på avlingsresultatet. Illustrasjon: Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO.

Rett gjødselstrategi for fôrkorn

For høstehvetesorter til fôr, rug og rughvete, vil strategien være en litt annen. For disse artene og sortene er det avling som er tellende, og man vil derfor ikke ha glede av ekstra proteingjødsling.

– For disse artene er det riktig å dele gjødslinga mellom ei normal vårgjødsling og ei gjødsling i begynnende strekning, sier Solberg.