I områdene som er lengre ut mot kysten (klimastasjon Rissa) og mot Overhalla (klimastasjon Skogmo) har det kommer mest nedbør og utvaskingen beregnes være mellom ca. 1 – 3 kg nitrogen, avhengig av jordart (Bilde og tabell 1). I disse områdene kan en vurdere behovet for å legge på litt ekstra nitrogen ved delgjødslinga. Samtidig som de med husdyrgjødsel/godt moldinnhold i jorda må ta høyde for at frigjøringen av nitrogen sannsynligvis kommer bli veldig bra nå når vi får litt varmere temperaturer.

I områder med vassmetta jord har i tillegg til utvasking, noe av nitrogenet har sannsynligvis forsvunnet opp i lufta i form av lystgass. Det skjer noe lystgassavgang tross at jordtemperaturen er lav. Jordtemperaturen har mestedels vært under 10 grader i løpet av hele mai for alle klimastasjoner. Jordtemperaturen måles på 10 cm dybde.


Tabell1 korn
Bilde korn
NIBIOS utvaskingskalkulator viser på størst potensiell utvasking rundt Overhalla ved sådd uke 18 på lettleire. På andre plasser rundt om i Trøndelag viser på mindre utvasking.

Kalksalpeter vs. Opti NS
Under «normale» forhold er Opti NS hovedvalget ved delgjødsling. Både på grunn av priset og at den inneholder svovel og magnesium i tillegg til nitrogen. Derimot kan det lønne seg å velge kalksalpeter i sted for Opti NS når åkeren har begynt å gulne ved vannmetning eller når det er veldig tørt. Grunnen til det er at nitrogenet i kalksalpeter foreligger hovedsakelig som nitrat som plantene raskt kan ta opp og at det er nok med kun nattedugg for at kalksalpeter skal løses opp. I Opti NS foreligger nitrogenet i både nitrat og i ammoniumnitrogen. Opti NS trenger litt mer fukt enn kun nattedugg for å løses opp.

Det er nye gjødselpriser fra 30. mai der Opti NS ligger på 4,15 kg/kg og kalksalpeter på 3,32 kr/kg. Det gir en pris per kilo nitrogen på 15,4 kr for Opti NS og 21,4 kr for kalksalpeter, det vil si 6 kr i prisforskjell. Opti NS inneholder 27 % nitrogen og kalksalpeter 15,5 % nitrogen.