Resultater fra felt hos Arne og Sven Gunnar Kolnes, Lista og middel av tre felt på Sør-Vestlandet i 2020

Arne og Sven Gunnar Kolnes

Middel 3 felt Jæren og Agder

Ubehandla

Sopp + stråforkort

Ubehandla

Sopp + stråforkort

Kg korn /daa

Rel. Avling

Kg korn /daa

Rel. avling

+/- kg /daa

Kg korn /daa

Rel. avling

Kg korn /daa

Rel. Avling

+/- kg /daa

Heder

554

100 %

662

120 %

+108

556

100 %

625

112 %

+69

Brage

588

106 %

686

124 %

+98

582

105 %

635

114 %

+53

Rødhette

517

93 %

642

116 %

+125

560

101 %

612

110 %

+52

Birk

511

92 %

658

119 %

+147

539

97 %

602

108 %

+63

Bredo

601

108 %

690

124 %

+88

608

109 %

653

118 %

+45

Thermus

654

118 %

679

123 %

+25

566

102 %

580

104 %

+14

Arild

558

101 %

639

115 %

+80

480

86 %

524

94 %

+44

Salome

631

114 %

702

127 %

+71

503

91 %

556

100 %

+53

Bente

610

110 %

658

119 %

+48

538

97 %

558

100 %

+20

Annika

618

112 %

692

125 %

+74

522

94 %

558

100 %

+36

Gj.snitt

584

671

+86

540

590

+45

Kg korn er oppgitt med 15% vann for alle ledd. Rel.avling er i forhold til Heder. +/- kg/daa er effekt av behandling mot sopp og stråforkorting for hver sort, både i enkeltfelt og for begge felt i serien dette året.

Kommentar v/forsker Aina Lundon, NIBIO Apelsvoll:

6-radssorter

De nye sortene Birk og Bredo er et par dager seinere enn Brage og har høy hektolitervekt. Birk har størst korn av 6-radssortene i verdiprøvinga, mens Bredo har det korteste strået. Det har blitt registrert noe legde i Birk, og Bredo har en noe høyere andel av stråknekk enn de øvrige sortene i sammendrag over år. Sortene ligger høyere i avling enn de fleste andre godkjente sortene, med unntak av en litt lavere avling av Birk i 2020. Det er registrert et noe høyere innhold av mykotoksiner i begge sortene sammenlignet med Brage og Heder.

2-radssorter

Den nye sorten Bente ble godkjent for opptak på den offisielle sortslisten i 2019, Bente er vurdert til å ha 2 dager kortere veksttid enn Thermus, med tilsvarende eller bedre stråstyrke. Bente har tidligere vært svakere enn Thermus mot spragleflekk, men dette kommer ikke tydelig fram i de siste tre års forsøk. Bente har også noe høyere innhold av mykotoksiner, men ellers er sorten tilvarende Thermus. Den nye sorten Annika ble godkjent vinteren 2020. Sammenlignet med Thermus har Annika gitt en prosent høyere avling sammenlignet med Thermus på Østlandet. Annika er en dag seinere. Sorten er relativt stråsterk, og har en litt høy spiretreghet. Bente og Annika er blant sortene med høyest avling i 2020 og i middel over 3 år.

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Sådd

Høstet

Arne og Sven Gunnar Kolnes, Lista

Mellomsand

Bygg

3 t storfegj. + 40 kg F.gj. 25-2-6

6/5

28/8

Dyrkingsegenskaper hos byggsorter

Forklaring til tallene under tabellen. Kilde: Einar Strand /Aina Lundon, Nibio.

Vekst

Strå-

Strå-

Strå-

Mjøl

Grå

Bygg

Spragle

DON

Hl-

1000

Prot.

Tresk

Spire

Sort

tid

styrke

kval.

lengd

dogg

øyefl.

br.fl.

flekk

verdi

vekt

kv.

innh.

barh.

tregh.

Tiril

-6

6

3

4

2

5

3

7

7

3

4

7

9

4

Heder

-5

6

4

4

9

4

7

3

5

5

5

6

8

4

Brage

-4

5

4

3

4

7

7

6

7

5

4

5

8

3

Birk

-3

5

4

4

5

6

6

6

5

5

7

3

8

7

Bredo

-3

6

4

3

9

5

7

7

5

6

4

4

8

8

Arild

-2

4

6

4

8

6

8

5

8

8

7

7

6

4

Tyra

0

8

6

7

5

6

4

4

5

8

6

8

9

6

Edel

0

5

4

3

10

5

5

7

4

6

4

3

8

7

Iver

+1

7

6

7

10

7

5

6

6

8

6

7

5

6

Rødhette

+2

5

6

3

9

3

7

5

3

5

4

3

8

7

Bente

+3

9

8

6

10

7

6

6

4

7

9

4

4

7

Pihl

+4

7

7

7

8

4

6

7

7

10

6

9

8

1

Rattan

+4

4

7

5

7

7

8

5

7

10

3

10

8

2

Helium

+4

8

6

8

8

5

5

6

5

7

9

6

5

5

Fairytale

+5

7

8

6

9

7

8

6

3

6

6

4

5

5

Thermus

+5

7

8

7

9

7

9

5

8

6

8

4

5

5

Hilose

+5

2

7

4

8

8

8

6

8

10

3

9

8

1

Myway

+5

5

8

7

10

6

6

6

6

6

8

4

6

7

Veksttid: Antall dager seinere (+) eller tidligere (¸) enn Tyra

Resten: 1 = dårlig stråstyrke, langt strå, lav hl-vekt, lav 1000-kornvekt, lav spiretreghet, lavt proteininnhold, dårlig sjukdomsresistens, høye DON-tall, dårlig treskbarhet

10= god stråstyrke, kort strå, høy hl-vekt, høy 1000-kornvekt, høy spiretreghet, høyt proteininnhold, god sjukdomsresistens, lave DON-tall, god treskbarhet.

Av: NIBIO Apelsvoll og NLR Agder v/Sigbjørn Leidal