I seksrads bygg viser våre forsøk at det «alltid» lønner seg å beskytte bladverket mot sopp. Sortene har generelt svak resistens og vi anbefaler derfor minst en soppsprøyting. Det finnes flere midler som virker godt, men 60 ml Delaro gir god forebyggende behandling til en akseptabel pris. Dersom man ser sopp på bladverket er det nødvendig å øke dosen til 80 ml, eller bruke full dose Proline, 80 ml.

Soppmiddelet kan og bør blandes med stråforkortingsmiddel for å få et sterkere byggstrå som tåler vær og vind helt frem til tresking. Cerone er mye brukt og anbefalt tidspunkt er fra flaggbladstadiet og frem til de første snerpene viser seg. Cerone gir effekt på stråknekk og legde, og anbefalt dose til seksrads bygg er 30-40 ml ved tankblanding med soppmidler.

I torads bygg og havre har vi sjelden fått lønnsomme meravlinger for soppsprøyting og vekstregulering, men hvis man vurderer det som nødvendig vil det være det samme midlene som beskrevet for seksrads bygg ovenfor.

I havre er ikke Cerone aktuelt. Nå i strekningsfasen anbefales Trimaxx eller Moddus M, som har samme virkestoff men litt forskjellig konsentrasjon. Den stråforkortende effekten i havre er veldig kraftig, og man må være forsiktig med doseringa. Det er sjelden behov for mer enn 25 ml Moddus M eller 30 ml Trimaxx. Innblanding med Delaro soppmiddel kan være aktuelt der man har frodig åker og ensidig havredyrking. Ved nedbør i blomstringen kan 80 ml Proline redusere DON-innholdet (mykotoksin), men virkning og behov er varierende, og anbefales normalt bare når det er angrep av andre bladflekksopper samtidig.