Utvidelse av gjodsellager behov og kostnad 1
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Utvidelse av gjødsellager – behov og kostnader

Med de høye prisene på mineralgjødsel det er de viktigere enn noen gang å kunne utnytte husdyrgjødsla på best mulig måte.
NLR Trøndelag SA
Sjekkliste for bygging
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Sjekkliste før byggestart

Våren er en periode hvor mange gårdbrukere skal starte på sine byggeprosesser.
NLR Trøndelag SA
Skisse Olav Myrhol
⋅ Landbruksbygg

Tyroler og sau på Indrehus

Olav er godt fornøgd med ammekurasen dei har valt. Dyra har godt lynne, kalvingane er lette, dei er gode mordyr, dei mjølkar godt, og dei utnyttar grovfôr og beite godt.
NLR Vest SA
Forsidebilde
⋅ Landbruksbygg

Bygging av ny mjølkefjøs

-ein omfattande prosess som krev god styring
NLR Vest SA
Bilde1
⋅ Landbruksbygg

Sjeleglad jeg ikke bygget fjøs

Ståle Dyngeland har bygget fôringsplass til helårs utegang med utgangspunkt i egne ideer. Den er svært enkel i bruk, men han har også gjort seg erfaringer han helst skulle vært foruten.
NLR Vest SA
Illustrasjon 2
⋅ Landbruksbygg

Usikker byggegrunn?

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30.12.20 har sjokkert oss og fått mange til å spørre: Er det farlig grunn der jeg vil bygge? Hva må til for at jeg kan sette i gang?
NLR Nord Norge
Sjur red
⋅ Landbruksbygg

Sjur’n og dei flotte limousinane

Sjur Skjæret (26 år) er ein ung, kunnskapsrik og entusiastisk ammekubonde i Jostedalen. Foreldra bygde ny fjøs for vel to år sidan som Sjur no har ansvaret for. Det vert satsa på ammekurasen limousin.
NLR Vest SA
1 bygg driftsplan HMS
⋅ HMS

Alle gode ting er framleis tre

Rådgjevarar innan bygg, økonomi og HMS var på tur til nye og igangsette prosjekt i Naustdal og Førde i Sunnfjord kommune.
NLR Vest SA
Byggherre
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Investeringsvalg ved landbruksbygg

Dette er første del av en artikkelserie som er et samarbeid mellom økonomi- og bygningsrådgiverne i NLR Nord-Norge. Denne delen omtaler fasen fra idéen oppstår til det eventuelt er klart for byggestart.
NLR Nord Norge
1 2 3