Illustrasjon 2
⋅ Landbruksbygg

Usikker byggegrunn?

Kvikkleireskredet i Gjerdrum 30.12.20 har sjokkert oss og fått mange til å spørre: Er det farlig grunn der jeg vil bygge? Hva må til for at jeg kan sette i gang?
NLR Nord Norge
Sjur red
⋅ Landbruksbygg

Sjur’n og dei flotte limousinane

Sjur Skjæret (26 år) er ein ung, kunnskapsrik og entusiastisk ammekubonde i Jostedalen. Foreldra bygde ny fjøs for vel to år sidan som Sjur no har ansvaret for. Det vert satsa på ammekurasen limousin.
NLR Vest SA
1 bygg driftsplan HMS
⋅ HMS

Alle gode ting er framleis tre

Rådgjevarar innan bygg, økonomi og HMS var på tur til nye og igangsette prosjekt i Naustdal og Førde i Sunnfjord kommune.
NLR Vest SA
Byggherre
⋅ Landbruksbygg

Investeringsvalg ved landbruksbygg

Dette er første del av en artikkelserie som er et samarbeid mellom økonomi- og bygningsrådgiverne i NLR Nord-Norge. Denne delen omtaler fasen fra idéen oppstår til det eventuelt er klart for byggestart.
NLR Nord Norge
Losdriftskrav tidsfrister frem mot 2034 Foto Ketil Edvardsen
⋅ Landbruksbygg

Løsdriftskrav og tidsfrister frem mot 2034

Som kjent trer krav om løsdrift for storfe i kraft 1 januar 2034. dette gjelder for alle driftsbygninger som er tatt i bruk før 22. april 2004, og som har vært i sammenhengende drift siden. Dispensasjonen fra løsdriftskravet gjelder ikke for driftsbygninger som på et tidspunkt har vært ute av bruk i perioden etter 2004. Skal disse tas i bruk igjen må det bygges om eller legges opp til et annet driftsopplegg enn båsdrift.
NLR Nord Norge
Etter utbygging nytt kufjos forbindelsesgangen og gammelfjosen til hoyre Foto Svein Johnsen
⋅ Landbruksbygg

Gjenbruk og bevaring av ledig gårdsbebyggelse

I "Søsterklokkene" bidrar forfatter Lars Mytting til å løfte fram stavkirkene som et sterkt norsk bidrag til en felleseuropeisk kulturarv. Klokkene i bygdas kirke formidler en helt spesifikk historie tett på livene i en familie. I eldre bygninger kan en komme over spor av hendinger som beriker lokal kultur og øker forståelsen og opplevelsen av stedet.
NLR Nord Norge
Bygg Hallgeir Gravelsaeter
⋅ Landbruksbygg

Ei planløysning for både melkestall og robot

For å kunne gjera eit slikt val enklare har me sett på løysingar der ein kan starta med mjølkestall, men på ein veldig enkel måte bygge om til robot på eit seinare tidspunkt. Brukte mjølkestallar kan kjøpast for ein rimeleg sum og i god stand.
NLR Nord Norge
Gjessing korntorke august 2020
Medlem
⋅ Korn

Bygget lettdrevet og framtidsrettet tørke med kanal under gulvet

Erling Gjessing driver økologisk melke- og planteproduksjon i Sande i Vestfold. Han har ei eldre tørke, men den har på ingen måte kapasitet til å ta imot mye korn på en gang. Og så var det svært tungvint å tørke frø der. Noen år skulle han gjerne også kunne tørke litt høy. – Før om årene har jeg levert korn litt etter hvert og så tørket nye partier. Men noen år blir som i år – da alt kommer på en gang – eller at det er vanskelig innhøsting, sier Gjessing.
NLR Østafjells
Kjorbar torke
Medlem
⋅ Korn

Egen tørke - en forutsetning for vekstskifte?

En eller annen form for vekstskifte anbefales i kornproduksjonen, særlig om det dyrkes hvete. På en ren korngård snakker vi om havre, protein- og oljevekster i veksling med bygg eller hvete. Mens havre greit kan baseres på direktelevering, krever protein- og oljevekster i større grad mulighet for tørking og lagring på gården.
NLR Østafjells
Bilete 1 G A Kvam
⋅ Jord

Feiande flott bygg til sau og røktar

I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle. Tilsynelatande enkelt bygg, men ein del byggdetaljar gjer at fleksibiliteten er stor.
NLR Vest SA
1 2