Matjorda er en begrenset ressurs vi må ta godt vare på. Med en NLR-rådgiver på laget, får du en viktig sparringspartner i jakten på gode løsninger for akkurat din gård.

> Les saken

NLR Sogne 30

Jorda er vår viktigste ressurs, men tilgangen på god matjord er begrenset. Bak hvert dekar med dyrka mark, ligger generasjoner med hardt arbeid. Praktisk erfaring har gått i arv fra generasjon til generasjon. Kunnskap er bygget fra første spadetak ble tatt.

Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving har respekt for erfaringen som allerede finnes, og bidrar med økt kunnskap gjennom erfaring, rådgiving og praktiske forsøk. Alt med bondens beste i tankene.

Vi forstår hvordan jorda kan håndteres for en mest mulig robust planteproduksjon. Det handler om å utnytte ressursene, og samtidig legge til rette for å sikre også kommende generasjoner tilgang på matjord i god hevd.

Sammen ser vi verdien av god jord med god plantevekst, som et positivt bidrag til sikker matproduksjon i et stadig mer utfordrende klima.

Livet i jorda starter med et frø. Se og hør hvordan plantene vokser.