• Fukt tørkepapir eller fille med kjøkkenspray (zalo eller lignende) - spylervæske kan også brukes. Tørk av temperaturføleren. Selv ett tynt lag med støv/fett isolerer og gir unøyaktig temperaturregistrering. Unngå å ta på selve metalldelen på temperaturføleren med fingrene etter rengjøring.
 • Dersom det er funksjon for nødopplukk ved strømbrudd: ta strømmen og se om alle vegg/takventiler åpner for fullt og at spjeld i viftekanal står på maks åpning (9o0). Alarm skal bli aktivert når strømmen forsvinner hvis anlegget har alarm for strømbrudd.
 • Ved feil ved nødopplukk: les bruksanvisning. Ta kontakt med leverandør for å få rettet opp feilen dersom du ikke finner feil på egenhånd.
 • Rengjør spjeld, viftekanaler og viftemotorer med grov kost. Høytrykksspyler er IKKE et alternativ. Sjekk at alle vifter har alle vingeblad. Roter på vingeblad for å sjekke om lager i motor er ok.
 • Slå på strømmen og still ønsket temperatur på maks.
  • Alle vegg/takventiler skal nå nesten lukke igjen (minimum åpning)
  • Spjeld i viftekanal skal gå til nesten lukket posisjon.
  • Vifter skal gå på minimum hastighet. Hør etter om du hører lagerlyd nå når viftene går på minimum.

Dersom ikke alle vegg/takventiler står med samme åpning, bør snor/wire fra ventiler som står feil strammes eller slakkes til rett åpning oppnås. Wireklemmer som ikke er rustfrie vil ganske sikkert være grunnlag for hat. Slakk hovedwire gir større åpning ved økende avstand fra spjeldmotor.

 • Still ønsket temperatur på minimum.
  • Alle vegg/takventiler skal nå åpne slik at frisk luft ledes tilnærmet vannrett ut i husdyrrommet (normalt ikke like mye åpning som nødopplukk).
  • Spjeld i viftekanal skal stå på maks åpning (90⁰)
  • Viftene skal gå på maks
 • Er det vegg/takventiler som henger i lukket posisjon, kan det være støv og skitt som har bygget seg opp over tid. Lett rengjøring vil ordne problemet. Videre feil bør undersøkes videre og utbedres.

Generelt er det minimumsventilasjon som er hovedproblemet på vinteren. Dersom du er usikker på om ditt ventilasjonsanlegg fungerer optimalt, bør du ta kontakt med leverandør for å få hjelp til utbedring.