Vi garanterer ikke at vi har fått med alt som er tilgjengelig på det norske markedet. Vi har dessuten bare tatt med de produktene som er mest aktuelle i grovfôrproduksjon.

Hvilken gjødsel, eller gjødselkombinasjoner som passer hos deg må du avklare i gjødslingsplanen, sett på grunnlag av jordprøver og hva du skal dyrke.

Når du skal sammenligne pris så er det ikke bare pris per kg vare som er viktig. Pris per kg nitrogen kan være interessant, men også pris per kg fosfor, kalium eller andre næringsstoff. Fraktkostnaden, som kan være betydelig, kan komme i tillegg til vareprisen.

Gjødselvarene kan bestilles fra forhandler eller direkte fra produsent.

Viktig:

Når det brukes gjødselprodukter som inneholder kjøttbeinmel, skal det gå minst 21 dager fra spredning til høsting eller beiting.

Proteinmel kan inneholde kjøttbeinmel, men gjødselvarene fra Grønn Gjødsel AS kan bestilles uten kjøttbeinmel.

  • Når det står hønsegjødsel kan dette også være kyllinggjødsel.
  • Vinasse er biprodukt fra sukkerproduksjon.
  • Polysulfat er et naturlig mineral som består av kalium-, kalsium- og magnesiumsulfat.
  • SOP er kaliumsulfat fra naturlige kilder, inneholder litt kalsium og magnesium

Se produsentenes/forhandleres nettsider for mer informasjon:

Grønn Gjødsel AS

Norsk naturgjødsel

Felleskjøpet

Se også Debios driftsmiddelregister

Organiske gjødselslag, alle er basert på hønsegjødsel og er pelletert:

Navn på
handelsvare

Produsent

Forhandler

Innhold av N-P-K

% av vare

Innhold

diverse

Innhold

Marihøne 4-1-2

Norsk
naturgjødsel AS

FKRA

4-1-2

3,8 % Ca

Hønsegjødsel

Kullhøne 4-1-2

Norsk
naturgjødsel AS

FKRA

4-1-2

3,8 % Ca

Hønsegjødsel

Biokull

Marihøne
Pluss 8-4-5

Norsk
naturgjødsel AS

FKRA

8-4-5

6 % Ca

Hønsegjødsel

Kjøttbeinmjøl

Vinasse

Grønn Øko

NPK 5-3-2

Grønn Gjødsel AS

FKA2

5-3-2

2,7 % Ca

Økologisk

hønsegjødsel

Grønn 5

NPK 5-3-2

Grønn Gjødsel AS

5-3-2

2,7 % Ca

Hønsegjødsel

Grønn 8

NPK 8-4-2

Grønn Gjødsel AS

7,5-4-2

7,6 % Ca

Hønsegjødsel

Proteinmel

Grønn 8K

NPK 8-3-5

Grønn Gjødsel AS

FKA1

m/flere

7,5-3-5

7,3 % Ca

2,9 % S

Hønsegjødsel

Proteinmel

SOP

Grønn 8K – S+

NPK 8-2-4

Grønn Gjødsel AS

7,1-2-4

6,1 % Ca

5,2 % S

Hønsegjødsel

Proteinmel

SOP

Polysulfat

Grønn 11

NPK 11-3-2

Grønn Gjødsel AS

FKA2

10,5-2,8-1,9

4,8 % Ca
1,2 % Mg

Hønsegjødsel

Proteinmel

SOP

Grønn 14

NPK 14-2-1

Grønn Gjødsel AS

FKA2

13,9-2-1

2,1 % Ca

Hønsegjødsel

Proteinmel

FKA1 Betyr at Felleskjøpet Agri markedsfører denne gjødsla i hele sitt område.
FKA2 Betyr at Felleskjøpet Agri markedsfører denne gjødsla i sitt område, unntatt på Vestlandet.

Uorganiske gjødselslag, disse kan være i pulverform eller granulert:

Navn på handelsvare

Produsent/leverandør

Forhandler

Viktigste innhold

av næringsstoffer

Patentkali

(Kalimagnesia)

GC Rieber Salt AS

K+S Group, Tyskland

GC Rieber Salt AS

Grønn Gjødsel AS

FKA

25 % K

6 % Mg

17 % S

Polysulfat

Cleveland Potash Limited, UK

Yara

Grønn Gjødsel AS

11,6 % K

12,2 % Ca

3,6 % Mg

19,2 % S

Kaliumsulfat

SOP

Acinor AS

Azelis AS

Acinor AS

Grønn Gjødsel AS

NORGRO AS

LOG AS

Vekstmiljø

41,3 % K

18 % S

Wigor S

Mineral-expressen AS

Grønn Gjødsel AS

Mineral-expressen AS

Grønn Gjødsel AS

90 % S

I tillegg finnes det mange uorganiske gjødselslag som i hovedsak inneholder ett makro- eller mikronæringsstoff.