Lam i varsola
⋅ Grovfôr

Sjukdomsførebygging og parasittbehandling i økologisk drift

Alle parasittmiddel kan brukast førebyggande i samråd med veterinær og i kombinasjon med andre førebyggande tiltak. Parasittar finst i alle sauebesetningar– men dei treng ikkje «lukkast» i å gjere skade.
Vest
Forside Harding
⋅ Økologisk

Økologisk Harding

Under namnet Harding Økologiske Sideri har Jan Ove Nes teke den tradisjonelle heimeproduksjonen av sider vidare til å verte hovudverksemda på garden.
Vest
Forside Jan Ove
⋅ Økologisk

Skaper rasjonale i det urasjonelle

Jan Ove Nes sette føre seg å avkrefte ein myte han fekk servert på landbrukskontoret i 2003; nemleg at det ikkje var mogleg å lukkast med økologisk epledyrking.
Vest
20210531 123311
⋅ Jord

Økologisk jord – meir jordliv?

Resultatet viser at det var mykje meir sopp i økologisk enn konvensjonelt dyrka jord. Det var også fleire eincella organismar (mikroskopiske) ved økologisk drift.
Vest
Krypsoleie blad
⋅ Ugras

Krypsoleie

Krypsoleie gjev lite og vassrik avling. Planta er ikkje giftig, men kan usmak på mjølk og er difor ikkje ynskjeleg i eng og beite.
Vest
Salgbar kompost
⋅ Økologisk

Vil selge kompost i gårdbutikken

Nat Mead har lenge vært komposteringsansvarlig på Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland. Da jeg var på besøk i høst, fortalte han meg at de håper å få en inntjening ut av kvalitetskomposten de lager.
Vest
Elisabeth Fagerland E MG 4283
⋅ Økologisk

I Aurland skaper de fruktbar jord i fellesskap

Fordelene ved kompost er flere enn tidligere antatt. I Aurland har kompost vært en del av hele bygdas næringsstoffkretsløp de siste 15 årene. Her ligger nemlig kompostplassen til Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) hvor lærer Nat Mead er hovedansvarlig for driften og utviklingen. Han håper flere vil begynne å kompostere i sine lokalområder.
Vest
20200528 114617k
⋅ Ugras

Kveke (Elytrigia repens ssp. repens)

Fleirårig gras som dannar tette bestandar og mange lysskot. Kveke formeirar seg i hovudsak med krypande jordstenglar (vegetativ formeiring), men også med frø.
20190504 092457
⋅ Økologisk

Nybrotne landbruksandelar med Vestlandsmodell

Det å ha "fleire bein å stå på", har i alle tider vore kjenneteiknet til robust og berekraftig landbruksverksemd. Andelslandbruk er no i ferd med å gje omgrepet ei meir bokstaveleg tyding.
Vest
Skurv pa eple og blad 2020 Oko
⋅ Frukt

Skurvbekjempelse i økologisk epledyrking

Epleskurv er en sykdom forårsaket av skurvsoppen Venturia inaequalis. Den er et av hovedproblemene i all epledyrking, og det krever innsats for å holde den i sjakk. Denne artikkelen forklarer biologien til soppsykdommen, og beskriver hvilke tiltak man kan gjøre for å beskytte eplene mot den.
Vest
1 Mette Marie
⋅ Frukt

Mange gode grunnar for å drive med økologisk frukt

Kva grunnar er det for å byrje med økologisk frukt? Kva er føremon og eventuell ulempe? Optimisme og framtidstru rår grunnen og det er planta mykje nytt etter moderne tettplantingsprinsipp siste åra. Litt uklare signal om økologisk drift, samt utfordringar med ymse skadegjerarar, uroar derimot litt.
Vest
1 1
⋅ Grønnsaker

Stor interesse for småskala grønsakproduksjon

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for sal gjennom lokale salskanalar har auka betydeleg i Noreg. Fleire forbrukarar ynskjer å få kjøpt grønsakene sine utanom dei store kjedene.
Vest
20200831 105226
⋅ Grønnsaker

Marknadshage på Vestlandet?

Interessa for småskala dyrking av grønsaker for lokal omsetning har auka betydeleg i Noreg. Også på Vestlandet. Vil du vere med på kurs?
Vest
1 2