Åkerbønner med hull

I en del såvare av åkerbønner er det bønner med hull, dette skyldes bønnefrøbilla (antakelig arten Bruchus rufimanus). Billene kommer inn i frøet ved at den voksne billa legger egg på unge belger. Larven som klekker fra egget, går inn i belgen og utvikles i det voksende frøet. I Norden vil den overvintre enten som larve, puppe eller voksen beskyttet inne i frøet. Om den vil overleve vinteren i Norge er usikkert, kanskje ikke dersom det i lageret blir kuldegrader.

Ukjent skadeomfang

Skaden billene gjør på frøet for avlingsmengde kjenner vi ikke til for norske forhold, vi antar at så lenge vi får tilfredsstillende plantetetthet så reduseres ikke avlingen. Skal åkerbønner brukes til mat er det ikke ønskelig med biller i frøene. Såvare får litt redusert spireevne på grunn av skadene, men skaden er skjedd før spireevne blir undersøkt. Da skal det ikke være noe betenkelig å bruke såvare med hull etter bønnefrøbilla.

Såvare kan ikke inneholde levende bønnefrøbiller

Såvare kan ikke inneholde levende insekter av bønnefrøbille, jfr. Forskrift om såvare, Vedlegg D, D1 – Krav til kvalitet (§ 13): Utdrag:

Ytterligere krav:

4. Såvare av belgplanter må ikke være angrepet eller inneholde levende insekter av:

  • Acanthoscelides obtectus (bønnefrøbille)
  • Bruchus affinis Froel
  • Bruchus atomarius L.
  • Bruchus pisorum L. (ertefrøbille)
  • Bruchus rufimanus Boh.

5. Såvaren må ikke være angrepet av eller inneholde levende Acarina (midd).

6. Såvaren skal ikke inneholde frø av Avena fatua L (floghavre) og norskproduserte såvarer skal heller ikke inneholde Echinochloa crus-galli (hønsehirse).

Angrep av bønnefrøbille i åkerbønner i Norge

I forsøksfelt har vi sett angrep av bønnefrøbille de senere årene. Dersom denne skaden i feltene skyldes biller som har fulgt med såvaren, tilfredsstiller ikke såvaren kravet i Forskrift om såvare. Vi har ikke sett levende biller i såvare, kun hullene etter billene.

Du kan lese mer om B. rufimanus her (fra Sveriges landbruksuniversitet, SLU, engelsk tekst).

Bonnefrobille JIO
Bønnefrøbille har gnagd hull i frøene. Dette er ikke et problem i dag men kan bli et økende problem. Foto: John Ingar Øverland.