Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
DSC00069
Medlem
⋅ Grønnsaker

Plantevernplanen for grønnsaker 2021

Plantevernplanen for grønnsaker inneholder informasjon om plantevernmidler tillatt i de ulike kulturene, samt annen viktig stoff knyttet til rett bruk av plantevernmidler.
Lovetann 2 Foto Annlaug Fludal
⋅ Grovfôr

Ugras i etablert eng og beite

Her er ein god og nyttig oversikt over dei viktigaste ugrasa i etablert eng og beite.
NLR Rogaland
Opal Jostein A 14 05 002
⋅ Bær

Tynning i plomme

For å sleppa for mykje manuelt tynningsarbeid i plomme kan ein nytta kjemisk tynning under blomstring. Det er mykje som skal stemma for å få eit godt resultat, men her er nokre tips til bruk av ATS i plomme.
NLR Vest SA
Kvekekamp i radkultur EHS
Medlem
⋅ Grønnsaker

Grovt skyts mot kveka i radkultur

Kveka er kanskje det verste ugraset om man driver med økologisk gulrot. Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu som driver med økologisk gulrotdyrkning i vekstskiftesamarbeid med flere produsenter i Levanger og Verdal har ved et par anledninger brukt (stein)strenglegger for å sålde ut kveke- og åkerdyllerøtter før drilling, og i vekstsesongen 2020 ga dette gode resultater. Det er tidkrevende i våronna, men gir besparelser resten av sesongen. I år ble arbeidet krona med godt innhøstingsresultat.
NLR Trøndelag SA
1 skade2 Gunnhild Jaastad i NIBIO rognebaermoll
⋅ Frukt

Rognebærmøll - kva er det og kva er problemet?

Fruktsesongen i 2020 har vore av den beskjedne typen. Fleire tre var utan blom og det kalde veret i bløminga resulterte i dårleg fruktsetting og avlingssvikt. I tillegg fanst det nesten ikkje blom på rogn, noko som skulle skape ei ekstra utfordring for epleprodusentane. Når det er lite rogn i skogen flyg rognebærmøllen inn i eplehagane og kan gjere betydeleg skade som "makk i epla".
NLR Vest SA
Ag plantevernmiddel web
⋅ Grovfôr

Vårbrakking av eng

En grundig brakking av grasmarka før den pløyes eller freses reduserer problemene med flerårige ugras i gjenlegget og de første engåra.
NLR Agder
JAT ugras meldestokk gjenlegg sproyteklar
⋅ Grovfôr

Sprøyting av gjenlegg

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe.
NLR Agder
Skurv pa eple og blad 2020 Oko
⋅ Frukt

Skurvbekjempelse i økologisk epledyrking

Epleskurv er en sykdom forårsaket av skurvsoppen Venturia inaequalis. Den er et av hovedproblemene i all epledyrking, og det krever innsats for å holde den i sjakk. Denne artikkelen forklarer biologien til soppsykdommen, og beskriver hvilke tiltak man kan gjøre for å beskytte eplene mot den.
NLR Vest SA
Hoymole ugras eng var
⋅ Plantevern

Ugras? Tenk konkurranse

Hvordan får vi vitale kulturplanter og lite ugras? En god strategi er å gi kulturplantene gode konkurransevilkår. På berggrunn vokser det som kjent svært lite. Finnes det derimot jord i tillegg til frø, lys og nok vann vil det bli vekst. De ville plantene våre er tilpasset å vokse akkurat her. Gjennom mange generasjoners utvikling har de tilpasset seg årsrytmen, klimaet og de betingelsene som det naturlige jordsmonnet tilbyr de. De stiller på startstreken vel forberedt. De er til og med så "lure" at de bare spirer når forholdene passer for den arten.
Landbruk Nordvest
Morellblomst
⋅ Frukt og bær

Nyheter om plantevern i bær og frukt

Hvert år er det en del viktige endringer innen plantevernmidler og vi må også ha dyrkingsopplegg og totalstrategier som sikrer minst mulig problemer med resistens hos skadegjørerne mot de midlene vi har.
NLR Agder
1 2 3 4