Byggaker Sanna
Medlem
⋅ Korn

Aktuelt i felt uke 26

Her er siste oppdateringer på korn i Trøndelag.
NLR Trøndelag SA
Ertevikler
Medlem
⋅ Erter

Se etter svermende erteviklere

Ertevikleren er en sommerfugl som er ca. 15 mm stor og har en gråbrunfarge.
NLR Øst
Kornbladlus
Medlem
⋅ Skadedyr

Hvor store mengder lus tåler åkeren?

Insektene trives godt i det varme og tørre været. Men når er det så mye lus at vi bør bekjempe?
NLR Øst
Kornbladbille
Medlem
⋅ Korn

Korn - aktuelt i felt

Vi har ikke fått så mye regn som ønsket, men ny busking kom etter regnet. Stille når det gjelder sopp og insekter
NLR Trøndelag SA
Tistelblomst
⋅ Ugras

Åkertistel i økologisk grovfôrdyrking

Det er kanskje ikke så mange av dere som har åkertistel på eiendommen. Det håper jeg i hvert fall. Den tåler ikke to slåtter og er dermed ikke utbredt på gårder med grovfôrdyrking.
Landbruk Nordvest
Gra oyeflekk
Medlem
⋅ Plantehelse

Sopp og vekstregulering i korn

Foreløpig er det lite sopp å se rundt omkring i Trøndelag, men basert på det regn som har kommet de siste dagene, ulike sjukdomsmodeller og erfaring, er det noen faktorer som tilsier at det raskt kan bli godt med sjukdommer i mange åkrer.
NLR Trøndelag SA
Nlr 36437771967
Medlem
⋅ Ugras

Bekjempelse av rotugras i korn

Rotugras i korn kan være en utfordring. Som regel bekjemper man ikke disse med den vanlige ugrassprøytinga, og det må iverksettes målretta tiltak mot disse.
NLR Trøndelag SA
Gjenlegg sprøyt til rett tid Foto: Ragnhild Borchsenius
Medlem
⋅ Ugras

Ugrassprøyting av gjenlegg

Det er variasjon i tidspunktet for når gjenlegg ble sådd i vår, og når det blir aktuelt med sprøyting av gjenlegget vil dermed også variere. Følg med på utviklingen og ta en runde for å vurdere tiltak mot frøugras når gjenlegget begynner å få et grønnskjær.
NLR Trøndelag SA
Floghavre
Medlem
⋅ Ugras

Floghavre

Floghavre er vill havre som opptrer som ugras. Floghavre formerer seg kun med frø, men har den egenskapen at frøa kan ligge mange år i jorda før de plutselig spirer.
NLR Trøndelag SA
Rodkal nyplante meldestogg mye ugras Atrid Gissinger NLR Agder
⋅ Plantehelse

Mekanisk ugrasbekjempelse – nøkkelen for å lykkes

Det kan ofte oppleves som krevende å lykkes med ugraskampen, både kjemisk og mekanisk. Dagens usikkerhet rundt tilgangen på arbeidskraft gjør produksjonen av mange kulturer enda mer sårbar, og det er nødvendig å begrense bruken av kostbar håndluking mest mulig.
NLR Øst
1 2 3 ... 7