Åkertistel liker seg der den får stå i fred hele sommeren, f.eks. i en kornåker, i en veikant eller på et beite. Det kan være lurt å kjenne til den. Da vil du oppdage den om den dukker opp hos deg. Det man ikke kjenner ser man ikke. Når du nå blir oppmerksom på hvordan åkertistel ser ut, vil du kunne oppdage den med en gang den dukker opp.

Til forskjell fra de andre tistlene våre kan åkertistel spre seg med underjordiske utløpere. Og det går fort! Ei rose med åkertistel kan øke diameteren med 1 meter i året! Her gjelder det å reagere med en gang. Får den stå i fred på beiteareal vil den fort spre seg i hele beitet. Ja, for den sprer seg med frø også, må vite!

Tistelblomst
Tistelblomst (Foto: Elin Thorbjørnsen)

Slå den når den har 8-10 blader

Åkertistel han litt stive, blanke blad med torner i bladranda. Blomsterstilken er uten torner. Blomstene er små og lilla. Siden åkertistel er flerårig med underjordisk nettverk, har den ikke bladrosett ved jordoverflata.

Åkertistel er svakest når den har 8-10 blader. Dette er da rette tida for mekaniske tiltak. Slå den ned 2-3 ganger i løpet av sesongen. Pass på å få med alle stilkene. Oppgraving nytter ikke da rotnettet går langt ned.

Vi har hørt gardbrukere fortelle at de har redusert forekomsten av åkertistel ved hjelp av målrettet beiting, ta kontakt med oss om du vil høre mer om dette.

Finn NLR-rådgiver innenfor økologisk landbruk

Akertistel maud grotta
Åkertistel (Foto: Maud Grøtta)

Lær mer om åkertistel i Korsmos ugrashage

Les om åkertistel i Plantevernleksikonet