Beising kan gjøres enten på rullebord eller på setteren. Uavhengig av metode er det avgjørende at potetene får en god dekning av middelet, for best mulig effekt. Det anbefales å skylle slanger og dyser daglig etter bruk, for å unngå bunnfelling.

Amistar i drillen

Kun til bruk i settepotetproduksjon og egen oppformering. For å sikre virkning mot jordsmitte må preparatet tilføres i drillen (still dysene så de treffer jorda rundt settepoteten – også for å unngå sviskader). Dose: 200 ml/daa. NB! Ikke bruk Amistar på bladverk samme år som middelet er benyttet i drillen!

Maxim

Virker godt mot settepotetsmitte av svartskurv og gir også en viss beskyttelse mot sølvskurv, svartprikk og flatskurv på knollene. Dose: 250 ml/tonn settepotet. Dette middelet er å foretrekke spesielt for sorter som er svake mot sølvskurv. Det anbefales 30-40 liter vann per tonn settepotet, ved beising på setteren. 1 l per tonn ved beising på rullebord.

Rizolex 50FW

Virker godt mot settepotetsmitte av svartskurv. Dose: 200-300 ml/tonn settepotet. Anbefalt vannmengde er 5-10 liter per dekar.

Serenade ASO

Bakteriepreparat med noe virkning mot svartskurv og mer mot sølvskurv med flere. Kun til bruk ved beising på setter (Hardi-teknikk). Svartskurv-virkning i forsøk har variert noe, men verd å prøve som et biostimulant for bedre skallfinish og i kombinasjon med kjemiske midler. Erfaringer fra andre land tilsier at dosen kjemiske midler kan halveres ved bruk av Serenade. Dose: 500 ml/daa, ved bruk av kun Serenade. I kombinasjon med kjemiske midler kan både dosen kjemisk middel halveres, og Serenade halveres til 250 ml/daa.