Sprøyting med 100-150 ml Boxer før plastlegging har gitt god bekjempelse av svartsøtvier. Best effekt oppnås med en trippelblanding bestående av 100 ml Boxer, 12,5 ml Centium og 60 ml Fenix.

Forsøksplan:

Ledd

Sencor

Fenix

Centium

Boxer

1

-

-

-

-

2

8 ml

60 ml

12,5ml

3

100 ml

150 ml

4

8 ml

60 ml

100 ml

5

15 ml

150 ml

6

60 ml

12,5 ml

100 ml

Kommentar: I forsøket er det brukt den nye flytende Sencor 600 SC. Dosering 8 ml av denne tilsvarer ca 7 gram av gammel Sencor WG

I figuren nedenfor vises dekning av svartsøtvier noen dager etter plastfjerning. Usprøyta ledd hadde ca 40 % svartsøtvier, 10 % annet ugras og resten fordelt på potetplanter og bar jord.

Diagram potetartikkel mid

Figuren viser at trippelblanding med 60 ml Fenix, 12,5 ml Centium og 100 ml Boxer har gitt den beste bekjempinga av svartsøtvier.

Alle kombinasjoner med 100 – 150 ml Boxer har gitt bedre resultat enn den tradisjonelle trippelblandinga med 60 ml Fenix, 8 ml Sencor og 12,5 ml Centium.

Dosering av Boxer bør ut fra disse resultatene være ca 150 ml i blanding med 100 ml Fenix eller 15 ml Sencor. 100 ml ser ut til å være nok i trippelblanding med 12,5 ml Centium og 60 ml Fenix.

En interessant blanding som ikke er prøvd i forsøket vil være 100 ml Boxer, 8 ml Sencor og 60 ml Fenix når det ikke kan brukes Centium lenger.