Svartsøtvier er et svært brysomt ugras i potet. Centium er ikke lenger tillatt å bruke under plast. Boxer er et middel med god virkning mot svartsøtvier, men dessverre ganske begrenset virkning mot andre viktige ugras. I dette forsøket prøver vi kombinasjon med Proman.

Forsøksplan

Ledd

Sencor SC

Fenix

Boxer

Proman

1 (usprøyta)

2

18 ml

100 ml

3

200

4

250

200

5

60

200

150

6

100

250

I forsøket er det brukt flytende Sencor SC 600. 18 ml tilsvarer 15 gram Sencor WG

Resultater fra det lokale feltet hos Per Try i Søgne.

Ledd

Dekning%, alle

frøugras, 16.mai

Dekning%,

svartsøtvier, 16.mai

Avling,

kg/daa

1. Usprøyta

36,7

2,0

1617

2. Sencor + Fenix

11,7

2,3

2497

3. Proman

16,7

2,3

2696

4. Proman + Boxer

6,7

0

3642

5. Proman + Fenix +Boxer

8,0

0

2933

6. Fenix + Boxer

11,3

0

3005

Kommentar v/ forsker Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

Både Boxer og Proman er interessante å studere videre på effekt på svartsøtvier. Jordrøyk dominerte på feltet og ble ikke bra bekjempet av noen behandlinger. For en allsidig ugras flora er Proman interessant dersom Sencor utgår. Blandingen Fenix + Sencor hadde ikke effekt på svartsøtvier, men har effekt på andre ugrasarter.