For å få god kvalitet på poteten med et godt skall, er det viktig at plantene får avslutte veksten. Det kan man se på riset når det begynner først å bli gult og etter hvert brunt og svart. I Nord-Norge har vi ikke tid til å vente på at riset er helt dødt til høsting. Derfor brukes det for det meste mekanisk, kjemisk eller en kombinasjon av begge til å knuse riset 2-3 uker før høsting. Risknusing har fordelen at det reduserer risiko for tørråte smitte fra stenglene og bladene til knollene.

Til mekanisk risknusing kan risknuser, risnapper, beitepusser eller lignende brukes. For best mulig mekanisk risknusing er tørt vær nødvendig, også med tanke på tørråtesmitte. For å få et godt skall bør riset vise tydelig nedmodningstegn når man knuser riset. Når man har knust riset har man bedre oversikt på feltet, som gjør også høsting enklere.

Til den kjemiske vekstavslutning er Gozai (dispensasjon 11.06-9.10), Mizuki (disp. 11.06-9.10) og Spotlight Plus tillat. Gozai må blandes med 150 ml Renol (olje) før bruk, mens Mizuki er et middel som består av ferdig blandet Gozai og Renol. Alle tre midler har 7 dager behandlingsfrist. De virker som kontaktmidler og det er derfor viktig at de sprøytes på formiddagen i sol. Spotlight Plus er bare tillat hvert tredje år, og kan ikke brukes på knust ris. Ved kombinasjon av mekanisk og kjemisk risknusing, kan Gozai eller Mizuki brukes 2-3 dager etter ris knusing. Kontakt potetrådgiveren din for mer informasjon.

Høsting bør skje mens jordtemperaturen er over 8C, og helst mens jordtemperaturen enda er over 15C. Høsting i god temperatur reduserer faren for mekaniske skader på knollene. Generelt skal hele prosessen fra høsting til pakking foregå så skånsomt som mulig. Det betyr at man må kjøre rett i rekkene og senke hastighet om nødvendig med høsteren for å ikke kjøre inn i drilllene. Det betyr også at knollene skal ligge stille på jordbeltene og ikke sprette opp, men det skal heller ikke være så lav hastighet slik at knollene blir klemt mot hverandre. For å redusere skader bør man ha falldempere i kassene eller tilhengeren og/eller en minst mulig fallhøyde, med maksimalt 30 cm fall. Flassing er en vanlig utfordring hos oss: Flassing kan reduseres ved å vente med opptak til poteten er skallfast, men kan også forebygges ved lysgroing og bruk av fiberduk, fordi det gir et lite forsprang i vekstsesongen.

Det er viktig å passe på både før, under og etter opptak. Derfor er god planlegging viktig. Når man jobber lange dager og med stort utstyr, kan det fort skje uhell eller ulykker, men et godt planlagt arbeid kan man redusere risikoen for at noe går galt.

4 U5 A4648
Lykke til med vekstavslutning og høsting! Foto: Ingvild Melkersen

Kilder

  • Gunnar Schmidt Potet kvalitet