Resultater, lokalt forsøk 2020

Knollvekt

Setteavstand

Avling, kg/dekar

%

TS

Knollvekt

Knoll/

plante

Avl.verdi*

gram

cm

Total

Salgbar

<40 mm

gram

kr/daa

50

20

5218

4658

560

17,8

90

9,2

51938

50

30

5043

4682

360

17,5

108

11,5

51846

50

40

5086

4846

240

18,1

118

13,9

53406

70

20

5112

4401

711

17,8

84

9,9

48666

70

30

5432

4885

547

18,1

86

15,3

54175

70

40

5329

5116

213

17,4

128

13,3

55623

90

20

5584

4662

922

17,8

70

12,7

51393

90

30

5571

4666

905

17,3

67

20,5

52733

90

40

5312

4928

384

17,9

96

17,9

53785

Potetfelt Colomba 2021 i Sogne S Lei
Potetfelt Colomba i Søgne i 2021.

Hovedeffekter

Knollvekt

Setteavstand

Avling, kg/dekar

%

TS

Knollvekt

Knoll/

plante

Avl.verdi*

gram

cm

Total

Salgbar

<40 mm

gram

kr/daa

Effekt størrelse

50

5115

4729

387

17,8

105

11,5

52396

70

5291

4801

490

17,8

99

12,9

52821

90

5489

4752

737

17,6

78

17,0

52637

Effekt avstand

20

5305

4574

731

17,8

81

10,6

50666

30

5349

4744

604

17,6

86

15,8

52918

40

5242

4964

279

17,8

114

15,1

54271

* Avlingsverdi = Salgspris kr 11,00 og settepotetpris kr 12,00


Resultater, 3 forsøk 2019-20

Knollvekt

Setteavstand

Avling, kg/dekar

%

TS

Knollvekt

Knoll/

plante

Avl.verdi*

gram

cm

Total

Salgbar

<40 mm

gram

kr/daa

50

20

3534

2685

848

17,3

64

8,9

31300

50

30

3330

2727

603

17,5

72

11,0

31300

50

40

3537

3005

532

17,7

79

14,5

34400

70

20

3530

2790

740

17,7

65

8,5

30700

70

30

3676

2921

754

17,5

64

13,7

33400

70

40

3803

3308

494

17,2

85

14,5

36900

90

20

3796

2753

1043

17,6

57

10,5

30600

90

30

3829

3007

822

17,3

64

14,6

33800

90

40

4020

3317

702

17,7

73

18,0

37500

P Otetopptak i Reddal Colomba 04 07 2019 IBS
Potetopptak Colomba i Reddal i 2019 .

Hovedeffekter

Knollvekt

Setteavstand

Avling, kg/dekar

%

TS

Knollvekt

Knoll/

plante

Avl.verdi*

gram

cm

Total

Salgbar

<40 mm

gram

kr/daa

Effekt størrelse

50

3467

2806

661

17,5

72

11,5

32400

70

3670

3007

663

17,5

72

12,2

33700

90

3882

3026

855

17,6

65

14,3

34000

Effekt avstand

20

3620

2743

877

17,6

62

9,3

30900

30

3612

2885

726

17,4

67

13,1

32800

40

3786

3210

576

17,5

79

15,7

36300

* Avlingsverdi = Salgspris kr 11,00 og settepotetpris kr 12,00

Colomba potet foto sl

Kommentar v/exforsker Erling Stubhaug, NIBIO Landvik:

Settepotetstørrelse

Store settepoteter har tilsynelatende gitt litt større knollsetting enn små settepoteter, men det er ikke statistisk sikre forskjeller. Ved tidlig høsting vil økt ansetning føre til at det går litt lengre tid før hver knoll oppnår «salgsstørrelse». På feltet som ble tidlig høstet ga bruk av 70 grams settere størst salgbar avling, men på feltet som ble høstet på stor avling ga størst settepotet med høyest ansetning den største salgbare avlingen. Siden Colomba er en sort som tydeligvis tåler å bli stående i jorda lenge uten at det går ut over kvalitet, kan det være mest aktuelt å velge store settepotet dersom en regner med å høste på stor avling.

Setteavstanden

Økt setteavstand har gitt statistisk sikker økning i knollsetting. I gjennomsnitt for de tre forsøkene har antall knoller per settepotet økt med cirka 70 prosent ved økning av setteavstand fra 20 til 40 cm. Det har vært størst utslag for økt setteavstand ved tidlig høsting. For Colomba ser det ut til at stor ansetning ikke er negativt for tidligavling, slik en har sett for andre sorter. At mindre setteavstand ikke gir større totalavling avviker fra det en har sett i tilsvarende forsøk med andre sorter.

Konklusjon

Colomba er ikke er blant de aller tidligste sortene. Den er likevel svært interessant på grunn av at den har stort avlingspotensiale og tåler å bli høstet på stor avling uten at det går ut over kvalitet. Knollene utvikler seg jevnt utover i sesongen slik at det blir lite frasortering på grunn av størrelse. I tillegg har sorten fin ytre og indre kvalitet. Den er sterk mot sprekking og har lite skurv.

Det anbefales å bruke store settepoteter og setting på stor avstand (30-40 cm). Dersom en får levert det meste av småpotetene kan setteavstanden reduseres til 30 cm.

Potet

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høstet

Knut Salve Lunden

Sandig silt

Korn

110 kg F.gj.
12-4-18

7. april

26. juni