Ta frem sprøyta når nattefrosten er over. Frostvæske kan tappes av for senere bruk, men sjekk den for urenheter og sil den godt før den evt brukes opp igjen. Spyl av utvendig støv. Fyll på reint vann, skyll godt gjennom hele systemet og grovsjekk alle funksjoner for lekkasjer. Lekkasjer skal utbedres straks. Smør hendler og andre smørepunkter. Husk fett på pumpa og kraftoverføringsaksling. For pumper med trykkutjevner må trykket i denne kontrolleres, dette varierer fra pumpetype til pumpetype så sjekk instruksjonsboka.

Gå over bommene

Juster bomfjørene slik at bomseksjonene søker tilbake til sprøytestilling. Dette sjekkes ved å dra bommen noe forsiktig bakover. Den skal da søke lett tilbake til sprøytestilling når den slippes. Sjekk at bommen ikke er slarkete. Er den det må en stramme opp skruer og ledd. Eventuelle deformasjoner rettes opp umiddelbart.

Dysesjekk og -skift

Dersom dyser og dysesiler ikke ble ordentlig reingjort i fjor høst MÅ dette gjøres nå. Plukk av alle dyser og dysesiler å legg de i en liten bøtte med vann og vaskemiddel. Eddik fjerner kalkavleiring hvis det er et problem. Skitne dysesiler kan redusere dysekapasiteten med 10-15 %. Har du triplet skal alle dyser og alle siler tas med.

Testkjøring

Etter vask når en setter på igjen dysene har en god mulighet til å sjekke at det er riktige dyser og at alle dyser er av samme type. Etter at alle dyser er montert på igjen må en kjøre igjennom med reint vatn for å ta en grovkontroll på alle dyser at de gir den mengde de skal. Et eller flere 2 liters målebeger er noe som alle som har sprøyte skal ha. Mens dette gjøres skal også alle dryppvern sjekkes. Dersom noen dyser fortsatt drypper trenger det ikke være verre enn at det er gummimembranen i dryppvernet som er defekt og må skiftes.