Krav om stor nøyaktighet for å velge riktig utstyr

- For å drive presisjonslandbruk, trenger vi presise signal. Det vanlige GNSS-signalet som du får inn på en smarttelefon er ikke nøyaktig nok. I landbruket trenger vi korreksjonssignal. Som et eksempel: Ved hjelp av en antenne og en terminal som tar imot det såkalte Egnos-signalet, kan vi få en nøyaktighet på 15-20 cm.

Problemet er at Egnos-satellittene går geostasjonært rett ut fra ekvator. Vi er langt mot nord, og det kan være utfordrende. Særlig med høye fjell og dype daler. En slik kartlegging som den vi er i gang med, har ingen gjort før, forklarer prosjektleder Gunstein Dyrdal i NLR Vest. Et mål er å kunne hjelpe bøndene til å velge rett utstyr, uten at kostnaden blir for høy.


Unik bil

Det er Gunstein Dyrdal som har bygd opp dekningsbilen. Utgangspunktet er en Toyota HiLux Arctic Truck 35, med så store hjul at vi kan tappe luft og kjøre på åker og eng uten å skjemmes. Inne i bilen er fire, snart fem, terminaler, og like mange antenner på taket. Dette er koblet til et separat batteri, og til en PC som hører til i bilen. På utvalgte steder blir rådata fra antennene logget. Av dette datamaterialet kan vi lese ut hvor gode dekningen er, og hvorvidt de ulike systemene har avvik seg imellom. Det er også mulig å logge tilsvarende data fra en vanlig smarttelefon, så vi kan si noe om hvor nøyaktig den faktisk er. Bøndene lurer jo på det også.


Fagmøter underveis

Bilen er bygd opp slik at terminalene kan henges opp på utsiden av bilen, på takgrinda. Dermed kan du stå bortved bilen og trykke og prøve deg frem. Poenget er at bilen stadig skal ha pauser på turen, hvor vi ber inn til fagmøte så bøndene (og NLR-folk) kan komme og se og lære mer, og forhåpentlig forstå at dette med posisjonsutstyr ikke er så veldig farlig.


Til absolutte hele landet

Første etappe etter at bilen var bruksklar, var til Nord-Norge. Presisjonsrådgiver Stian Gunnarsen har gjort unna 5500 kilometer, med vendepunkt i Tana. Erfaringene så langt er at topografi er et større hinder enn breddegrad, men det er noen typer korreksjonssignal som ikke rekker lenger enn til Saltfjellet.

I skrivende stund er bilen i Stavanger for å bli vist fram på Agrovisjon. Deretter skal den til NLRs kursuke på Hellerudsletta, før Gunstein Dyrdal bruker førjulsvinteren på å sjekke forholdene hos NLR Vest.


Til Trøndelag i januar 2020

Dekningsbilen skal til Trøndelag i januar 2020, der det legges opp til en rundtur med grovkartlegging, fagmøter og demonstrasjon av bilen. Det er nyansatt presisjonsrådgiver Truls Olve T. Hansen som har ansvaret for å ta med bilen rundt om i Trøndelag. Lønns- og driftskostnader blir betalt av prosjektet, som er finansiert av Landbruksdirektoratet.


Håper på tre år til

Det vi holder på med nå, er en grovkartlegging, men vi trenger mer kunnskap. Derfor har vi i NLR søkt om midler til tre nye år. Både for å kartlegge mer nøyaktig, og fordi det er forventet ny teknologi som kanskje kan fjerne noen de områdene som ikke har dekning. Dessuten vil vi tilby dekningssjekk hjemme på gården til bønder som ønsker det, og vi ser at bilen har store verdi som opplæringsplattform. For er det noe bønder flest virkelig savner angående presisjonslandbruk, så er det mer kunnskap. Den skal vi i NLR gi dem!


Viktig del av nysatsing

Presisjonslandbruk handler om å ta i bruk alle hjelpemidler som kan hjelpe oss å drive en mer optimal agronomi.

Maskinteknikk og presisjonslandbruk er en nysatsing i hele NLR. Vi skal utvikle nye rådgivingsprodukt, sanke ny kunnskap, og spre denne i hele organisasjonen. For presisjonslandbruk angår alle bønder og alle fag, og dermed også alle NLR-rådgiverne. Det er nå på plass presisjonsrådgivere i nesten alle regionene, i tillegg til Jogeir Agjeld som prosjektleder sentralt.

Dekningsbilen er et av de første prosjektene. Fra før har vi gjennomført en stor spørreundersøkelse, hvor vi ser at manglende kunnskap er den aller viktigste grunnen til at bønder flest ennå ikke har tatt i bruk presisjonsteknologi.

Dekning1
Fire antenner er på plass. Den femte blir montert om få dager. På flere av antennene tester vi flere korreksjonssystem. (Foto: Differmedia Aurora Hannisdal)
Dekning2
Bilen har utstyr for å logge hvordan signalkvaliteten er, hvor vi måtte ønske. (Foto: Differmedia Aurora Hannisdal)

Fagmøtene i Trøndelag blir annonsert senere i Fagnytt (epost) og facebook.

Tema vil bli:

Prosjekt Presis trønder