Vinterlagring av åkersprøyta

  1. Vask sprøyta både ut- og innvendig og reingjør alle siler og dyser
  2. Kjør sprøyta tom for vann og tapp ut siste rest fra tanken
  3. Fyll 4 liter konsentrert frostvæske og 6 liter vann på tanken, for store sprøyter kan det være nødvendig å doble mengden. Husk også evt. kjemikalie- og skylletank
  4. Dette gir frostsikkerhet ned til ca. – 27 *C. (se blandetabell)
  5. Kjør sprøyta på omrøring og bruk alle funksjonene slik at hele sprøyta frostsikres
  6. Kjør ut blandinga på hele bommen slik at den kommer ut i de ytterste dysene på bommene
  7. La blandinga stå i sprøyta. Denne blandinga hindrer korrosjon, smører og holder alle pakninger og membraner myke og tette til neste sesong
  8. Tøm reintvannstanken og la kranen stå åpen
  9. Ta av manometeret og oppbevar det frostfritt, i stående posisjon

Blandingsforhold

30% frostvæske

40% frostvæske

50% frostvæske

Frostsikker til

- 17 *C

- 27 *C

- 37 *C

NB! Rein/konsentrert frostvæske fryser ved ca. – 15*C