Artikkelen ble første gang publisert i Forsøksmelding Agder 2021.

I et ruteforsøk med tre gjentak ble standarddysa lilla Albuz AXI 110 - 025 dyse sammenlignet med lavavdriftsdysa Hardi MD - Duo 110 - 025 ved ulike trykk, hastigheter og væskemengder. Standarddyser gir ingen avstandsreduksjon nær vann uansett trykk, mens lavavdriftsdysene gir avstandsreduksjon for noen midler avhengig av trykk de brukes ved.

Dysa Hardi MD-Duo ble valgt fordi den i andre undersøkelser og forsøk har vært den lavavdriftsdysa sammen med Lechler IDKT som har gitt best sprøyteeffekt samtidig som at den gir bra avstandsreduksjon til vann. Både Lilla 025 og Blå 03 dyse av Hardi MD Duo og Lechler IDKT gir 90% avstandsreduksjon opp til 1,5 bar trykk, 75% opptil 2 bar trykk og 50% opptil 4 bar trykk for midler som er godkjent til det. Ved laveste trykk på 3 bar, som vi brukte i forsøket, har godkjent 50% avstandsreduksjon. Ved 5 bar, som vi også brukte i forsøket, oppnås ingen avstandsreduksjon.

Feltet ble lagt ut i jevn frodig Asterixåker. Det ble sprøytet to ganger med sju dagers mellomrom. Første gang 2/9 og andre gang 9/9. Hver gang ble det på alle ledd brukt 80 ml Gozai + 150 ml Renol / dekar.

Ved begge sprøytetidspunkt ble sprøytingene utført i tidsrommet kl. 10 - 13 på tørre planter, sol og nesten vindstille med ca. 18 - 20 grader. Det ble notert % friskt potetris på hver rute ved anlegg 2/9, ved andre sprøyting 9/9, 1 uke etter andre sprøyting 17/9, 1,5 uke etter andre sprøyting 21/9 og 2 uker etter andre sprøyting da behandlingsfristen var ute og potetene kunne høstes 24/9. Feltet ble avlingsregistrert.

Resultater

 • 2/9 rett før første sprøyting var det 90-95% friskt ris med tendens til begynnende avmodning i gjentak 1. I gjentak 2 og 3 var det 95-100% friskt ris uten avmodningssymptom. Innad i gjentakene var det små forskjeller.
 • 9/9 før andre sprøyting var det 50-55% friskt ris på alle ruter.
 • 17/9 en uke etter andre sprøyting var det 16-18% friskt ris på alle ruter.
 • 21/9 1,5 uke etter andre sprøyting var det 9-12% friskt ris på alle ruter.
 • 24/9 to uker etter andre sprøyting var det lite endring fra sist. Resultat i tabell.
 • Nedvisningen var litt for dårlig på alle ledd. Med ca. 10% friskt ris 2 uker etter siste sprøyting, vil det være fare for tørråteoverføring til knollene ved opptak om det er liv i tørråten.
 • Ikke på noe registreringstidspunkt var det statistisk sikre utslag mellom dyser, væskemengder eller trykk.
 • Lavavdriftsdyse gjør en like god jobb som standarddysa til slik sprøytejobb og det var ikke statistisk sikker forskjell i virkning for ulike trykk og væskemengder.
 • Tallmessig lavest % overlevende ris med Hardi MD Duo ved 5 bar og 30 liter per dekar.
 • Ingen tendens til at 40 liter per dekar har gitt bedre virkning enn 30 liter per dekar.
 • Avmodningsgrad på riset viste å ha stor betydning for sprøytevirkninga, I dette feltet har avmodningsgrad betydd mere enn dyse, trykk og væskemengder. Sprøyting på mer avmodnet ris gav betydelig bedre sprøyteeffekt enn der det var grønnere/friskere ris. To uker etter siste sprøyting var det 4,8% overlevende ris der det var sprøytet på avmodnet ris, sammenlignet med 13,5% overlevende ris der det var sprøytet på nærmest helt grønt ris.
Gozai til nedvisning

Konklusjoner og råd for best nedvisningsstrategi i potet:

 • Best virkning oppnå når potetriset ved sprøyting har begynt avmodning.
 • Sprøyte to ganger med ei ukes mellomrom og vente 14 dager etter andre sprøyting før potetene tas opp.
 • Hver gang sprøytes med ett av følgende dysealternativ som kan gi 50% avstandsreduksjon for de midler som er godkjent til det:
 • Hardi MD Duo 110 - 025 eller Lechler IDKT 120 - 025 ved 3 bar trykk, dysehøgde 40 cm og kjørehastighet 4,0 km per time som gir 30 liter/dekar.

eller

 • Hardi MD Duo 110 - 03 eller Lechler IDKT 120 - 03 ved 3 bar trykk, dyse-høgde 40 cm og kjørehastighet 4,8 km/t som gir 30 liter/daa.
 • Gozai er ikke blant de midlene som innrømmes avstandsreduksjon per i dag. Det er uansett fornuftig å bruke lavavdriftsdyser også for Gozai, siden nedvisningen blir like bra, samtidig som man er mindre utsatt for avdrift av midler ut av åkeren.

Feltvert

Sort

Jordart

Per Try i Søgne

Asterix med kraftig ris

Moldrik siltholdig sandjord.

God virkning etter sproyting pa ris som har begynt nedmodning
God virkning etter sprøyting på ris som har begynt nedmodning. (Bilde tatt 24/9, som er 2 uker etter andre sprøyting.)
Mer overlevende ris der det var sproytet pa meget gront friskt ris
Mer overlevende ris der det var sprøytet på meget grønt friskt ris. (Bilde tatt 24/9, som er 2 uker etter andre sprøyting.)