Gjennom tilskuddsordningen regiopnalt miljøprogram (RMP) er det mulig å søke tilskudd til positive tiltak for pollinerende insekter. Mandag 22. november arrangerer vi teamsmøte der pollinatorsoner som som RMP-tiltak er tema.

Det er statsforvalteren som administrerer RMP-ordningen. På møtet får vi med oss Everdien van Weeghel fra landbruksavdeligen hos statsforvelteren i Vestfold og Telemark. Vi håper møtet vil gi innspill som kan bidra til at tiltak for pollinerende innsekt fortsatt blir iverksatt.

Trykk her for å bli med i teamsmøte

RMP-tiltaket soner for pollinerende innsekter

2019 var det første året med RMP-tilskudd for anlegg av soner for pollinerende insekter. Krav og tilskudd for sonene har blitt endret noe for hvert år etter dette.For 2021 gis det et tilskudd på 10 kr. pr meter, og maksimalt for 2000 meter, det vil si maksimalt tilskudd til driftsenheten er 20 000 kr. Tilskuddet gis kun til kantsoner, inkludert kant rundt åkerholmer. Sonen kan være ettårig eller flerårig, det vil si etablerte soner et år gir tilskudd de neste årene. Det gis ikke tilskudd i tilknytning til eng. Pollinatorsonen må ha minst en bredde på 2 meter, eller om det kombineres med grassone hvor kravet er 6 m skal også sonen for pollinatorer ha denne bredden. Sonen skal slåes og materialet fjernes i slutten av sesongen. Les mer om tiltaket hos statsforvalteren.


Del dine erfaringer i spørreundersøkelsen

I denne spørreundersøkelsen samler vi inn erfaringer fra deg som har anlagt soner for pollinerende insekter. Undersøkelsen består av 12 spørsmål og tar mindre enn 5 min å gjennomføre. Takk for alle bidrag!

Spørreundersøkelse om soner for pollinerende insekter