Velkommen til markdag, med demonstrasjon av variabel gjødsling i potet!

Start: kl. 11.00. Det serveres kaffe og bakst.

Markdagen er åpen, velkommen til alle interesserte. Det blir en del generelt om variabel gjødsling i alle kulturer, som kan være interessant selv om du ikke dyrker potet.

På markdagen gjennomgås hvordan en kommer i gang med presisjonsgjødsling - til den faktiske gjødslingen og hvilket resultat en kan forvente. Det finnes mye utstyr tilgjengelig, og variabel gjødsling kan gjøres både svært enkelt og mer komplisert.

Tema blir blant annet: Hvilket utstyr trengs, når og hvor kan en bruke variabel gjødsling, kostnader og/eller inntjening, forberedelser, hvordan lage tildelingsfiler, teknisk innstilling av gjødselspreder og utstyr, fallgruver å unngå og praktisk utkjøring av gjødsel.

Variabel gjødsling demonstreres live. Det blir god tid til spørsmål og diskusjon. Dette er et relativt nytt tema for mange, og det blir lærerikt for både nybegynnere og erfarne.

Til markdagen kommer blant annet:

- Åsmund Langeland, rådgiver presisjonslandbruk i NLR Innlandet

- Alexander Sundby, Felleskjøpet, kompetanse på teknikk og utstyr og innstilling av gjødselspreder

- Lågen Agro, potetprodusenter, har gjødselsprederen Kverneland Geospread. Potetåker av sorten Nansen skal gjødsles nå før hypping.

- Siri Abrahamsen og Hanna Næss Holm, rådgivere potet i NLR Viken


Velkommen til en lærerik markdag!

Bakgrunn

Presisjonsjordbruk kan defineres som bruk av den best tilgjengelige teknologien for å skreddersy behandlingen av jord og vekster på ulike deler av et skifte.

I dag finnes det mye tilgjengelig presisjonsutstyr i alle prisklasser. Det siste året har også prisen på nitrogen-gjødsel økt betraktelig. Med økte priser på gjødsel og andre innsatsfaktorer, er det spesielt viktig å utnytte gjødsla godt. Presisjonsgjødsling kan bidra til god utnyttelse av gjødsla der det er mest behov

Ved flat gjødsling vil noen områder få et overskudd av næringsstoffer, mens andre områder får et underskudd. Variert gjødsling er en form for presisjonsgjødsling. Ved å variere gjødselmengden innad på et skifte vil en treffe riktigere i forhold til avlingspotensiale på et større areal. For å bestemme hvordan gjødsla skal varieres brukes ofte satellittbilder alene, eller i kombinasjon med N-tester, jordprøver og historiske avlingskart.

Satellittbilder er en teknologi som er gratis tilgjengelig for alle, og er et godt brukt verktøy til variabel gjødsling i korn. Satellittbilder kan gi god oversikt over biomasse. Bildene kan fortelle hvilke deler av skiftet som har høyest avlingspotensiale, hvor det er tatt opp mye eller lite nitrogen. Denne informasjonen kan brukes videre til å fordele gjødsel.

Variabel gjødsling er et godt klimatiltak, da det ikke brukes mer nitrogen enn det er behov for. Det resulterer i lavere utslipp av lystgass fra jorda, og mindre næringsstoffer på avveie. I tillegg er det økonomisk lønnsomt.

Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar i 2022 med finansiering til demonstrasjon og storskalaforsøk med variabel gjødsling til potet.