Vi ser på ulike fangvekstblandinger sådd på vendeteig og i potetåkeren hos Birgit og Ole Andreas Ringdal Brekke på Himberg i Larvik.

Oppmøtested: Furustadveien 180, Larvik (Himberg)

Vi ser på ulike frøblandinger brukt på vendeteigen. Hvordan har de taklet kjøring, våte jordforhold, ugraskonkurranse mm.? Vi graver litt og ser på rotutvikling.

I tillegg har vi sådd fangvekster i potetene 14 dager etter siste ugrasbehandling og rett etter hypping i Lady Claire åkeren. Åkeren er nå svidd, men vi ser litt på hvordan fangvekstene har etablert seg og diskuterer mulige effekter av fangvekster.

Silja Valand har jobbet mye med fangvekster, og deltar i tillegg til potetrådgiverne.

Start dagen med fangvekster! Velkommen!

Prosjekter er finansiert av Klima- og miljømidler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

20220822 134252
Fangvekster sådd på vendeteig i potetåker kan hindre erosjon og avrenning av næringsstoffer, hindre ugress, gi bedre jordkvalitet og gi mindre jordpakking. Foto: Siri Abrahamsen