Vi ser på etablering av høstkorn(spelt) hos to gårdbrukere i Sigdal. Oppmøte hos Hans Ole Wærsted, Hovlandsmoen, 3350 PRESTFOSS kl. 15.00. Deretter drar vi videre til naboen, Bente Grøterud.

Silja Valand, rådgiver i NLR Viken deltar i fagpraten.

Dag: 20. oktober

Tid: kl. 15.00-17.00