Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis og være over 18 år. Dette gjelder også forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder i 10 år fra bestått prøve. Ved fornyelse stilles det krav om obligatorisk repetisjonskurs. Bostedskommunen avgjør om du er berettiget et yrkesmessig behov.

NLR Trøndelag er en av tilbyderne for autorisasjonskurs. Vi arrangerer både repetisjonskurs og nybegynnerkurs. Teoridelen er felles.

De som tar nybegynnerkurset må i tillegg ha en obligatorisk praksisdag, og den dagen avsluttes med eksamen (kun kalkulator er tillatt hjelpemiddel).

Repetisjonskurset er en repetisjon av teorien, og avsluttes med en prøve hvor det er lov å bruke skriftlige ikke-nettbaserte hjelpemidler.

Påmelding 1 uke før kursstart.

Priser:

Nybegynnerkurs (Teorikurs +praksisdag)
Kr 3.300,- for medlemmer i NLR.
Kr 4.300,- for ikke-medlemmer i NLR

Repetisjonskurs:
Kr 2.000,- for medlemmer i NLR.
Kr 3.000,- for ikke-medlemmer i NLR.

Praksisdag: (for de som tar teorien utenom NLR)

Kr 1.300,- for medlemmer i NLR

Kr 2.000,- for ikke-medlemmer i NLR

Prisene inkluderer kursbok for nybegynnere. Skal du på repetisjonskurs, så ta gjerne med den gamle kursboka. Du vil motta nærmere opplysninger om oppmøtested når det nærmer seg kurs.

Statsforvalteren godtar ikke at vi arrangerer Teamskurs med avsluttende hjemme-eksamen/prøve via e-post nå som samfunnet er gjenåpnet etter korona. De krever fysisk oppmøte med vakt for gjennomføring av eksamen/oppgave. Vi kommer eventuelt tilbake med supplerende kurs på Teams hvis situasjonen endres.