Velkommen til kurs HMS i landbruket.

Onsdag 22. mars kl. 18:00-21:00 på Teams.

Priser

Prisen forutsetter at du er medlem i NLR Østafjells og at du har tegnet HMS-avtale.

  • Kr. 2000,- for kun HMS avtale.
  • Kr. 2500,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells
  • Kr. 3000,- for ikke-medlemmer
  • kr. 1500,- deltager nr. to og flere fra samme virksomhet


Informasjon om kurset

HMS kurs Fyresdal vernerunde Ingrid Terum