Skadeinsekter i Grønnsaker – Tiltak?

Sted: Gjennestad videregående skole (i møterom Nord)
Dato: Torsdag 9. Mars kl 09.00 - 14.45 – 2023
Målgruppe: Produsenter av Grønnsaker, men også rådgivere

Kort kursbeskrivelse:
Vestfold har mye matproduserende arealer og med dyktige produsenter – som har investert mye i et tilpasset produksjonsapparat for drifta inkl dyre kjølelager bygg. Men, ingen kjølelagre kan øke kvaliteten på produkter skadet av insekter på jordet. Det er store krone verdier både ved etablering av feltene og insektangrep gir mye ekstraarbeid hvert år, men er også i flere tilfeller en stor tapspost.
Å spisse kunnskapen på dette området vil gi gevinst. Det innebærer også kunnskap om vekstskifte,
som også for insekt bekjempelse er relevant for flere konkrete skadeinsekter.
Målet med dagen er å øke kunnskapen om viktige skadeinsekter i grønnsaker på friland og vi bør få
til en god erfaringsutveksling fra og med deltagerne! Hovedinsektene er bladlus, trips, løkflue, gulrotflua, kålmøll og nytteinsekter.

Kollage gronsaker

Arrangører av dagskurset for bønder/rådgivere er NLR Viken og Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi). Kurset er delfinansiert av RK-midler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Deltagere fra andre fylker er hjertelig velkomne.

Meld meg på!

Program

09:00 Kaffe og kake

09:20 Åpning
v/ Lars Arne Høgetveit, NLR Viken

09:30 Kålmøll
Biologi og forebygging. Hva er beste strategi mot denne skadegjøreren?
v/ Annette F. Schjøll, Nibio
Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget.

10:10 Beinstrekk

10:20 Bladlus i kålvekster. Bladlus i skjermplanter.
Ser vi en økning i både kål og gulrot? Økt fokus på lusa når insektnett brukes i kålrot og gulrot? Biologi, overvåking, forebyggende tiltak og direkte tiltak?
v/ Annette F. Schjøll, Nibio
Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget.

11:10 Gulrotflua
Gulrotfluas biologi, overvåking, bekjemping i gulrot, stang- og knollselleri?
v/ Annette F. Schjøll, Nibio
Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget.

11:40 Vips + Nytteinsekter
Hva slags nytte kan vi ha av Vips mht skadeinsekter i grønnsaker?
Har vi noen nytteinsekter vi bør planlegge for (og på hvilken måte?) i kål, selleri, gulrot og løk?
Marihøner, gulløyer, løpebiller….andre?
v/ Annette F. Schjøll, Nibio
Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget

12:15 Varmlunsj i kantina

13:15 Løkflua
Løkfluas biologi – hvordan kan vi utnytte den?
Kan vi bruke døgngrader og behandle etter de, slik at vi i økt grad treffer svermingen?
Fremtiden – hva gjøres for å øke kunnskapen om tiltak?
v/ Annette F. Schjøll, Nibio
Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget

14:00 Trips i kepa- og vårløk
Hvordan er biologien til trips vi frykter i løkvekster?
Overføring av virus er det et tema?
Hva tenker vi rundt skadeterskler i kepaløk og i vårløk?
v/ Annette F. Schjøll, Nibio
Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget

14:45 Vel Hjem

Hovedforedragsholder har jobbet med insekter i nærmere 25 år.

Annette F. Schjøll, Nibio - divisjon for bioteknologi og plantehelse
Torgeir Tajet, Norsk Landbruksrådgiving Viken
Lars-Arne Høgetveit, Norsk Landbruksrådgiving Viken

Møteavgift fysisk kr 900,-
Møteavgift digitalt kr 500,-

Meld meg på!

(PS – De som på kort varsel må brøyte snø på kursdagen, får ingen faktura.)
Påmelding innen 15. februar.

Spørsmål kan rettes til: lars-arne.hogetveit@nlr.no / 900 43 386

NLR logo
NIBIO logo