Program

  • Tilskuddsordninger gjennom Regionalt Miljøprogram v/ Anders Mona, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Klimaplan i landbruket v/ Maren Kjøren Leraand, NLR Trøndelag
  • Kaffepause
  • Min erfaring med Klimakalkulatoren v/ Hanne Staverløkk, spydsspisbonde Trøndelag Bondelag
  • God agronomi - viktigere enn noen gang v/Marte Yseth, NLR Trøndelag

Påmelding innen 16. april

Møtet er finansiert av Statsforvalteren og Midt Norsk Landbruksråd.

Logo klimamote