Markvandring i vårkorn med fokus på ugrasbekjemping, vekstregulering og fangvekster. I tillegg vil vi snakke om kantsoner og bekjemping av uønska fremmede arter. Hilde Marianne Lien fra Statsforvalteren og Terje Rasmussen fra Sandefjord kommune vil være med og bidra.