Dette er en del av møteserien for økologisk frukt.

Teamsmøteserie:

29. mars kl 17 - plantevern

26. April kl 17 – vårarbeid

25. Mai kl 17 – plantevern og vårarbeid