Det meste av kornet har kommet i jord og det er en jevn og fin spiring. Men det er ikke bare kornet som spirer, stedvis er det også mye ugras. Vi inviterer til markvanding med temaer som integrert plantevern, mekanisk og kjemisk ugrasbekjemping, bruk av VIPS, bruk av CropSat/ATFarm, uttak av bladprøver, delgjødsling og avdrifsreduserende tiltak.

Markdag sammen med Felleskjøpet og Yara. Starter med grilling ved Sparbu Bondelag kl. 18:30.

Kl. 19:00 starter markvandringen med Riktig mengde, type og tildeling av mineralgjødsel er viktig for bedre kornøkonom v/Håvard Bjørgen, Yara.


Det er flere markvandringer som er under planlegging andre steder, det vil komme fortløpende meldinger når disse er bestemt.Velkommen!

Nlr 55133960519 1