I «gamle dager» visste de at samdyrking og mangfold økte sikkerheten i avlingene. Interessante forsøksresultater storskala forsøk fra Tyskland og USA gir oss ny kunnskap om viktigheten av artsmangfold i enga. Hege Sundet oppsummerer interessante sammenhenger.

.