Fagmøte med tema traktor og lastsikring med Statens Vegvesen og Jogeir Agjeld, prosjektleiar maskinteknikk og presisjonslandbruk i NLR.

Tema:

 • Korleis førebygge ulukker med traktor
 • Lastsikring - praktiske tips om god og rett stropping
 • Test av stroppar – forskjell på ny og gamal?
 • Førarkortreglar
 • Riktig bruk av lys
 • Setebelte – til plage eller til å redde liv?
 • Vekt og dimensjonar. Kor tungt kan du lesse?
 • Kva kan du ha framme og bak på traktoren etter veg? Kor brei kan den vere?

Pris:

 • Medlem: Kr 300
 • Medlem med HMS-avtale: Kr 250
 • Andre: Kr 600
Rundballing