Kurset strekker seg over 3 kvelder - 6.feb 13.feb og 19.mars. Vi sender ut møtelenka i forkant av møtet.

Kurset henvender seg både til deg som vurderer en omlegging til økologisk korndyrking, eller som ønsker å lære mer om hvordan ta i bruk deler av den økologiske dyrkingsteknikken i konvensjonell drift (optimering av vekstskifte, ugrasharving, vårsådd underkultur/fangvekst, …).


Program

Tirsdag 6. februar kl. 18 00 – kl. 20 30

  • Økologisk korndyrking - et regenerativt jordbruk uten store investeringer
  • Prinsipper for økologisk åkerbruk: Jordkultur, næringsforsyning, vekstskifte ved Hans Gaffke, NLR
  • Økologisk korndyrking på snaut 600 daa, hvordan få til det
  • Praktiske erfaringer, utfordringer ved 2. generasjons økokornbonde Knut Halvor Aschjem, Aschjem gård, Ås
  • Agronomiske finesser og litt om ugrasregulering ved Kari Bysveen, NLR


Tirsdag 13. februar kl. 18 00 – kl. 20 30

Økokorn dyrkingsopplegg tilpasset ulike forutsetninger

Tilgang på gjødsel ressurs: husdyrgjødsel, organisk handelsgjødsel, grønngjødsling, valg av kornslag ved Hans Gaffke, NLR

Enkel korntørke, økonomi ved Anders Eggen, NLR

Økonomi v omlegging til økologisk korndyrking

Merpris, tilskudd, differansekalkyle ved Hans Gaffke, NLR

Hvordan komme i gang med omlegging til økologisk korndyrking

Omleggingsstrategier ved Hans Gaffke


Tirsdag 19. mars kl. 18 – kl. 20

Klart mot våronn

Vi besvarer innkomne spørsmål fra deltagerne – send inn spørsmål – helst innen 14.mars

Fordypning ugrasregulering ved Kari Bysveen, NLR

I vekstsesongen 2024 – nærmere dato kommer

Invitasjon til markvandring på økologisk korngård både i Mjøsområdet og ved Oslofjorden