Kurset går over tre kveldar, 12., 13. og 20. februar 2024. Klokka 18.00-22.00 alle dagar. Stad er kantina i 2. etasje på Felleskjøpbygget/Bondekompaniet i Haugesund.

Både dei som tar kurset for første gong og dei som fornyar kan følgja kurset, men for dei som tar fornying er det berre obligatorisk å møta siste kveld (20. feb.).

Kurset inkluderer eksamen som avslutning siste dagen, og enkel servering alle kveldane.