For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha autorsasjonsbevis for bruk av plantevernmidler. Har du ikke dette fra før, må du gå et grunnkurs. Har du tatt dette tidligere, må du fornye autorisasjonen din hvert tiende år ved å ta et fornyingskurs. For de som fornyer er det krav om 7,5 timers teorikurs og skriftlig prøve. For de som tar kurset for første gang er det i tillegg krav om obligatorisk praksisdag på inntil sju timer.