Nytt skadedyrmiddel, Turex 50 WG, er godkjent mot sommerfugllarver i grønnsaker.

Turex WG er et biologisk plantevernmiddel og er tillatt både i konvensjonell og økologisk produksjon. Middelet har vært godkjent i våre naboland i mange år. NLR inviterer til webinar for å informere om bruken og høre om erfaringer fra Sverige.


Tema:

  • Bruk av Turex 50 WG i grønnsaker v/ Gunilla Persson og Jørn Engvang, Nordisk Alkali
  • Erfaringer fra Sverige v/ Stina Andersson, Hushåldningssälskapet


Møteleder: Anne G. Kraggerud, NLR

Webinaret er gratis og du trenger ikke å melde deg på. Deltakerlenke blir sendt ut via nyhetsbrev til medlemmer.