Utover våren vert det ein webinar-serie for dei som dyrkar og er interessert i økologisk dyrking av frukt i Norge.

Det vert tre webinar med forskjellige tema: Plantevern, Vårarbeid og Sopp og insekt.

Webinara er gratis for alle og er finansiert med offentlege midlar til øko-satsing.


Klikk her for å kome til møtet